Sökning: "Kändis"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Kändis.

 1. 1. Kändisreklam : En kvalitativ studie om kändisreklamens syfte, utformning och effekt ur ett konsumentperspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Samuel Forsberg; Simon Hassan; [2017]
  Nyckelord :kändisreklam; varumärkeskapital; varumärke; association; effekt;

  Sammanfattning : Denna studie har haft som syfte att undersöka fenomenet kändisreklam ur ett konsumentperspektiv. Målet har varit att ta reda på hur konsumenter ser på företags syfte med kändisreklam samt vilka kriterier som konsumenter anser ligger till grund för valet av kändis. LÄS MER

 2. 2. Omvänd Celebrity Endorsement : Överförs värden från företag till kändis?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Sebastian Andersson; Oskar Larsson; [2016]
  Nyckelord :Celebrity Endorsement; Zlatan Ibrahimovic; Robyn; Volvo Meaning transfer model; image;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om Celebrity Endorsements, det vill säga samarbeten där kändisar borgar för en produkt eller ett företag i syfte att utbyta värden och förhoppningsvis öka försäljningen. Tidigare forskning inom detta område är fokuserat på vad en kändis kan tillföra företaget. LÄS MER

 3. 3. Kändisar i politiken : En jämförande analys av Sverige och Finlands användande av ”kändisar” i Europaparlamentsval

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Emelie Eliasson; [2014]
  Nyckelord :Kändis; kändiskandidat; personval; kompetens; karisma; Europaparlamentsval; Sverige; Finland;

  Sammanfattning : The main purpose of this study is to examine celebrity candidates in the European Parliament election in Sweden and Finland. The theoretical background assumes that candidate voting is beneficial in the election to the European Parliament. LÄS MER

 4. 4. Sanningens hjältar : Författarrollens funktion i SVT:s juldramer August och Selma

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Amanda Klingert Setterwall; [2012]
  Nyckelord :Författarrollen; Författarroll; Författare; Strindberg; Lagerlöf; SVT;

  Sammanfattning : Författarrollen har under de senaste tvåhundra åren genomgått stora förändringar. I och med romantikens idémässiga omdefinition av vad litteratur skulle kunna vara uppkom ett behov av en författarroll fri från beroenden av traditionella maktinstitutioner. LÄS MER