Sökning: "Kant"

Visar resultat 1 - 5 av 248 uppsatser innehållade ordet Kant.

 1. 1. THE RESURGENCE OF RUSSIA - A case study examining the reasons for the Kremlin to intervene in Syria and its new modus operandi -

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Julian Alexis Kasapov; [2020-10-06]
  Nyckelord :Russia; U.S.; Afghan Syndrome; Pax Americana; Realism; Liberalism; Multilateralism; Perpetual Peace; Kant; Hobbes;

  Sammanfattning : This study focuses on how Russia, in modern days, through historical and current relations with Syria, is reasserting itself as a global political force to be reckoned with. The research methodology chosen is a comparative case study that uses qualitative research methods to develop the case based on existing data. LÄS MER

 2. 2. Force-velocity profiling among handball-players

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Pontus Axell; Kalle Öberg; [2020-08-17]
  Nyckelord :Force-Velocity Profiling; Force-Velocity Relationship; Handball; Performance Analysis; Activity profiles; Vertical Jump; Developing Power;

  Sammanfattning : Bachelor thesis 15 hpTitle Force-velocity profiling among elite handball-players Program: Sports Coaching Level: Basic Supervisor: Dan Fransson Examiner: Stefan Lindinger Total pages: 25 (attachment included) Semester/year: Vt 2020.... LÄS MER

 3. 3. Den mångfasetterade Guden : Att inte begränsa Gud

  Magister-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm

  Författare :Björn Söderberg Almén; [2020]
  Nyckelord :Nicholas Cusanus; Människa; Jonna Bornemark; Axel Herrlin; Egil W. Wyller; Birgit Helander; Iris Wikström; Metamorfos; skolastik; Immanuel Kant; Jean Baudrillard; Simulacra; Simulation; Psykologi; Epistemologi; Kunskapsteori; Strukturalism; Teologi; Gud.;

  Sammanfattning : Detta är en uppsats som tar sig an, på ett semantiskt sätt, ordet Gud och människors syn på vad ordet Gud har för betydelse. Genom att göra en idéanalys av Jonna Bornemarks analys av Nicolas Cusanus för att se om detta kan vara en väg för att ge en mera mångfasetterad bild och värde av ordet Gud och gudsbilden till den scientistiska människan i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Inaccessible Light : Marginalia to Anselm's Argument

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Filosofiska institutionen

  Författare :Lapo Lappin; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Since its inception in 1078, the ontological argument has continued to fascinate philosophers for almost a millennium. It continues to elicit genuine interest from analytic philosophers even today. Several recent studies and anthologies on the argument have been produced in the past few years, and the debate is as lively as ever. LÄS MER

 5. 5. Går vägen till närvaro genom skogen? : Effekter av att vistas i skogen på medveten närvaro, känslan av samhörighet med naturen och välmående

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Maria Hedfors; Christian Säll; [2020]
  Nyckelord :naturebased mindfulness; mindfulness; being in nature; forest; nature connectedness; well-being; naturbaserad medveten närvaro; mindfulness; naturvistelser; skog; nature connectedness; välmående;

  Sammanfattning : Det finns ett överväldigande stöd från över 30 års forskning att kontakt med naturen påverkar vårt välbefinnande avsevärt. Utöver kontakt med naturen är det också känt att medveten närvaro ger effekter på välmående. Ett växande intresse finns för kombinationen av medveten närvaro och kontakt med naturen. LÄS MER