Sökning: "Kant"

Visar resultat 1 - 5 av 304 uppsatser innehållade ordet Kant.

 1. 1. Test av förankringar för sandwichelement - en jämförelse mellan två kopplingssystem av glasfiber

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Robin Werngren Karlsson; Paul Ericson Carhuallanqui Obregon; [2022]
  Nyckelord :gfrp; anchorage; connection system; sandwich element; pull-out load; concrete failure; bar failure; isolink; thermopin; glass fiber reinforced plastic bar; kooltherm; gfrp; förankring; förankringssystem; sandwichelement; utdragslast; vidhäftningsbrott; brott i stångmaterial; isolink; thermopin; glasfiberarmering; kooltherm;

  Sammanfattning : Prefabricerade sandwichelement kommer att produceras till Linnéskolan i Älmhult av Torps Byggelement AB. Ett sandwichelement består av två lager betong (fasad och bärande skikt) med isolering mellan de två skikten. Dessa sandwichelement hade till en början förankringssystemet Thermopin tillverkade av B.T. LÄS MER

 2. 2. DevOps - Inte nytt men långt kvar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Måns Larsén; Filip Brattse; [2022]
  Nyckelord :DevOps; Alignment; Misalignment; Implementering; Organisationsstruktur; Företagskultur; Kontinuerlig integration och Kontinuerlig leverans; Business and Economics;

  Sammanfattning : DevOps är ett arbetssätt och arbetsmodell som beskriver hur utvecklare och driftpersonal arbetar tillsammans för att säkerställa optimal utveckling, lansering och drift av ett mjukvarusystem. Detta är något som organisationer världen över försöker att implementera för att ligga i fram-kant. LÄS MER

 3. 3. Barns syn påkamratrelationer i skolan : En kvalitativ studie av barns kamratrelationer i skolan, hur de skapas, formas och utvecklas

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för lärande, estetik och naturvetenskap; Linköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Madelén Haug Hansen; [2022]
  Nyckelord :Kamratrelationer; skola; tematisk analys; barns perspektiv; barndomssociologi;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att öka kunskapen kring hur barn ser på kamratrelationer i skolan, vem de skapar dessa relationer med och hur skolan påverkar barns kamratrelationer. Studien har en kvalitativ ansats och grunden för studien är intervjuer med barn. LÄS MER

 4. 4. Den bästa vägen till målet : En observationsstudie om de faktorer som leder till mål i damernas Svenska Superliga i innebandy

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottsvetenskap

  Författare :Andrea Seeberg Haglund; Adrian Persson; [2022]
  Nyckelord :taktik; offensiv; uppspel; bollvinst;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att kartlägga vad som sker i de målgörande bollinnehaven i damernas Svenska Superliga i innebandy säsongen 2021/2022 samt analysera de faktorer som leder till mål. En observationsstudie genomfördes där 30 matcher och 317 mål observerades via video. LÄS MER

 5. 5. Idealised remediation scenario in two small-scale intersecting fractures

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Agnes Zúniga Ekenberg; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Analysis of mass transport in rock fractures has become increasingly important in underground storage of radioactive materials and remediation of polluted groundwater in fractured rock aquifers. Permeability of rock mass is regulated by present rock fractures, where flow is mainly through the fracture networks. LÄS MER