Sökning: "Karin Lidegran"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Karin Lidegran.

  1. 1. Miljöns inverkan på hälsa och välfärd hos ekologiskt hållna grisar

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

    Författare :Karin Lidegran; [2013]
    Nyckelord :hälsa; välfärd; beteende; inhysning; ekologisk; gris;

    Sammanfattning : Ett ekologiskt lantbruk syftar till att skapa ett uthålligt system som drivs i symbios med omgivande natur. För djuren på ett sådant lantbruk har man ambitionen att hålla hög nivå av hälsa och välfärd. Ett av de främsta målen är ökad frihet och möjlighet till naturligt beteende. LÄS MER