Sökning: "mink"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet mink.

 1. 1. Ekologisk påverkan och förvaltning av en invasiv art – den amerikanska minken

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Michelle Entesarian; [2019]
  Nyckelord :mink; neovision; ekologi; invasiv; artrikedom; förvaltning; strategier; fångredskap;

  Sammanfattning : Den Amerikanska minken (Neovison vison) är troligen främst känd för att vara ett djur som föds upp inom pälsindustrin för dess eftertraktade skinn, men minken har även en roll i ekosystemet. När minken befinner sig utanför sitt hemland utgör den däremot ett hot mot ett flertal arter, vilket är viktigt att ta hänsyn till för att bevara den biologiska mångfalden. LÄS MER

 2. 2. Inventering och riskklassning av minkfarmar i Kristianstads kommun

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Lisa Sjöblom; [2019]
  Nyckelord :MIFO; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : This study aims to rate the pollution risks of three fur farms breeding mink in Kristianstads municipality. The risk for each farm was analyzed according to the standardized method for polluted areas in Sweden (MIFO phase 1). LÄS MER

 3. 3. What is all the fuzz about? A FMCG brand portfolio case study of formalisation in the front end of innovation

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :My Magnusson; Mink Kempen; [2017]
  Nyckelord :Decision Making; Formalisation; Front End of Innovation; Funnelling; New Product Development; Project Portfolio Management; Project Portfolio Objectives.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: What is all the fuzz about? A FMCG brand portfolio case study of formalisation in the Front End of Innovation. Date of the seminar: 23 May 2017 Course: ENTN39 Master ́s Corporate Entrepreneurship and Innovation Internship and degree project (Master ́s thesis 15 ECTS) Authors: Mink Kempen and My Magnusson Supervisor: Joakim Winborg Examiner: Ass. LÄS MER

 4. 4. Diapaus : en uråldrig strategi med en framtida roll?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Lisa Dahlin; [2017]
  Nyckelord :diapaus; fördröjd implantation; blastocyst; mink; mus; rådjur;

  Sammanfattning : Rådjur, mink och mus är tre däggdjursarter som alla tre har förmågan att fördröja sin avkommas utveckling. Detta sker genom en strategi som kallas diapaus och infaller innan det tidiga embryot, blastocysten, implanteras i livmoderslemhinnan. LÄS MER

 5. 5. Detection and molecular typing of Cryptosporidium in South African wastewater plants

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

  Författare :Anton de Jong; [2017]
  Nyckelord :Cryptosporidium; single-cell; antibody-free; FACS; Crypto; Wastewater; Durban; KwaZulu-Natal; miSeq; IMS; mink genotype; deer mouse genotype III;

  Sammanfattning : Cryptosporidium is a protozoan parasite infecting the intestines of its hosts, leading to acute diarrheal disease. Out of 26 recognized species, 14 are known to infect humans. Of most importance, from a human perspective are Cryptosporidium parvum and Cryptosporidium hominis, of which the former is known to have zoonotic potential. LÄS MER