Sökning: "Keywords: Sustainability Strategy"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden Keywords: Sustainability Strategy.

 1. 1. An active chain process of self-leadership : Dynamically practising self-leading strategies for sustainability

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Mia Amilon; Stephanie Nguyen; [2022]
  Nyckelord :Leadership; self-leadership; personality; traits; dynamic; active; chain process; self-leadership strategies; strategies; strategy; education; chain; process; self-awareness; self-management; self-efficacy; outputs; outcome; sustainability; innovation; work performance; self-leading; awareness; thriving; health; mindfulness; social cognitive theory; self-regulation theory; self-control theory; intrinsic motivation theory; Självledarskap; ledarskap; ledare; självledarskapsstrategi; strategi; aktiv; dynamisk; process; kedjeprocess; personlighet; egenskap;

  Sammanfattning : Title: An active chain process of self-leadership: Dynamically practising self-leading strategies for sustainability. Keywords: Active and dynamic, Chain process of self-leadership, Self-leadership strategies Background: Sustainability is important and of current interest, requiring all organisations to be well-functioning, committed to sustainability and create strategic decisions for their long-term sustainability. LÄS MER

 2. 2. Miljöperspektiv i verksamhetsstyrning : Hur små och medelstora företag arbetar med att integrera hållbarhet i sin verksamhetsstyrning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sara Kadhim Jawad; Kaltrina Haxha; [2022]
  Nyckelord :Hållbarhet; Integrering; Miljö; Verksamhetsstyrning; små och medelstora företag;

  Sammanfattning : Magister thesis in Business Administration, Degree of Master of Science in Business and Economics Authors: Kaltrina Haxha & Sara Kadhim Supervisor: Kim Eriksson Examiner: Jan Alpenberg Title: Environmental perspective in corporate governance - How small and medium-sized companies work to integrate sustainability into their corporate governance. Background and problem: Sustainability has gained an increasing focus in today's society and thus different working methods have been established to prevent a negative impact on the environment. LÄS MER

 3. 3. Intressentengagemang vid hållbarhetsrapportering : En kvalitativ studie om hur företag kan främjas av att engagera intressenter i rapporteringsprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Filippa Frisk; Amanda Lundkvist; [2022]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; hållbarhetsrapportering; strategi; intressenter; intressentengagemang;

  Sammanfattning : Titel: Intressentengagemang vid hållbarhetsrapportering: en kvalitativ studie om hur företag kan främjas av att engagera intressenter i rapporteringsprocessen. Författare: Filippa Frisk och Amanda Lundkvist. Nyckelord: Hållbar utveckling, hållbarhetsrapportering, strategi, intressenter och intressentengagemang. LÄS MER

 4. 4. Hållbarhet i bygg- och fastighetsbranschen : En jämförande fallstudie för om och hur bygg- och fastighetsföretags arbete med strategier och policy för hållbarhet påverkas till följd av olika nivåer av lönsamhet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Olivia Kristensson Nilsson; Hanna Kristensson; [2022]
  Nyckelord :Keywords: Sustainability; profitability; strategy; construction industry; real estate industry; policy.; Nyckelord: Hållbarhet; lönsamhet; strategi; byggbranschen; fastighetsbranschen; policy;

  Sammanfattning : Bygg- och fastighetsbranschen är en bidragande faktor till de hållbarhetsrelaterade utmaningarna i samhället, och som har en vilja att ta en mer central roll i arbetet för hållbar utveckling. Tidigare forskning visar på en positiv korrelation mellan hållbarhetsrelaterade aktiviteter och utfallet på företagets lönsamhet. LÄS MER

 5. 5. Verksamhetsstyrning i cirkulära företag : En kvalitativ intervjustudie om vad, hur och varför

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Mojeb Abdul Majed; Marc Neemeh Attaalla; [2022]
  Nyckelord :Cirkulär ekonomi; Cradle to Cradle; 3R-principen; ekonomistyrning; styrpaket; formell ekonomistyrning; intressentmodellen; legitimitet; contiguancy theory;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cirkulär ekonomi är ett ämne som fått allt större uppmärksamhet bland företagoch organisationer i syfte att öka hållbarhet och motverka resursbrist. Den cirkulära ekonominhar ingen definition som är allmänt accepterad trots att det används i stor utsträckning runtomkring världen. LÄS MER