Sökning: "Kristina Granqvist"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Kristina Granqvist.

 1. 1. Hedges, Boosters and Tag Questions in The Big Bang Theory: A Gender Perspective

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Kristina Pettersson Granqvist; [2014-02-21]
  Nyckelord :engelska; Hedges; boosters; Tag questions; TV discourse; gender-related differences; gender; sociolinguistics; media; gender variations; television dialogue;

  Sammanfattning : The aim of the present study is to investigate the overall frequency of hedges,boosters and tag questions in a selected number of episodes of the TV show The BigBang Theory, and whether or not there are any gender related differences. Some previous research into this field of sociolinguistics has shown that women tend to use these forms more frequently than men, albeit the majority of this research has been in other discourses than the present one, while some has shown no gender variation concerning frequency. LÄS MER

 2. 2. Planer är inget, Planering är allt : En kvalitativ studie hos SMF i norra Sveriges inland

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Linnéa Granqvist; Kristina Grahn; [2012]
  Nyckelord :Logistik; SCM; Materialplanering; SMF;

  Sammanfattning : Denna studie har som mål att ta fram en teoretisk modell för hur små- till medelstora företag i norra Sveriges inland på ett enkelt sätt kan arbeta för att effektivisera sina logistikflöden kopplat till distribution och materialplanering. Syftet med denna studie är att undersöka hur SMF och deras kapitalbindning påverkas av deras lokalisering och att utifrån det formulera en teoretisk modell som ska hjälpa denna typ av företag att förbättra användandet och utveckla sina resurser med avsikt att reducera bundet kapital. LÄS MER