Sökning: "hud barn"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden hud barn.

 1. 1. Faktorer som främjar respektive hindrar nollseparation mellan barn och förälder under neonatalperioden enligt vårdpersonal : En enkät- och litteraturstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa; Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Johanna Shamloo-Genberg; Sofia Lange; [2020]
  Nyckelord :Zero separation; Attitudes of healthcare staff; Convention on the Rights of the Child; Neonatal unit; Newborn baby; Nollseparation; Vårdpersonalens inställning; Barnkonventionen; Neonatalavdelning; Nyfött barn;

  Sammanfattning : Bakgrund: Prematurfödda eller sjuka nyfödda barnet som vårdas på neonatalavdelningar utsätts regelbundet för separationer från sina föräldrar trots att forskning visar på en mängd negativa konsekvenser för både barnet och föräldern till följd av separationen. Syfte: Att undersöka vårdpersonalens inställning till nollseparation och vilka faktorer som främjar respektive hindrar nollseparation mellan barn och förälder under den neonatala perioden. LÄS MER

 2. 2. Kunna vårda nyföddda barn hud mot hud : - faktorer som motiverar personalen vid ett förbättringsarbete

  Master-uppsats, Jönköping University/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

  Författare :Karin Lundin; [2020]
  Nyckelord :förändringsarbete; separation; patientberättelse; motivation;

  Sammanfattning : Trots att evidens finns att vård av det nyfödda barnet hud mot hud hos sin mor främjar anknytning och amning separeras barnet från sin mor på grund av förlossningsavdelningens arbetssätt. Vid en födsel uppstår det ofta en bristning i underlivet varav de flesta kan sys på förlossningsrummet. LÄS MER

 3. 3. Föräldrars upplevelser och erfarenheter av hud-mot-hudvård med sitt barn - Från födelse till hemgång från sjukhus : En kvalitativ metasyntes

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

  Författare :Frida Palm; Malin Ors; [2020]
  Nyckelord :Skin-to-skin; parents; experiences; breastfeeding; metasynthesis; midwife profession; Hud-mot-hud; föräldrar; erfarenheter; amning; metasyntes; barnmorskeprofessionen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hud-mot-hudvård med förälder direkt efter födelsen och efterföljande veckor kan förhindra allvarlig sjukdom och i värsta fall död hos barn. Det har globalt visat sig att barn skulle kunna överleva med små medel då hud-mot-hudvård ger värme, högre grad fungerande amning och anknytning. LÄS MER

 4. 4. In-vivo assessment of unwanted tissue heating during near infrared laser light emission

  Master-uppsats, Lunds universitet/Atomfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Martin Molin; [2020]
  Nyckelord :tissue heating; laser heating; NIR window; biophotonics; spectroscopy; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : In this work, potential adverse tissue heating in conjunction with near infrared (NIR) laser spectroscopy was studied. The tissue heating from laser light within the NIR optical window is currently a relatively unexplored field. LÄS MER

 5. 5. God amningsstart : en integrativ litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Emilia Tronde; Rickard Eriksson Estrada; [2020]
  Nyckelord :Amning; Amningsstart; God amningsstart; Hinder; Barnmorska; Faktorer; Bröstmjölk;

  Sammanfattning : Bakgrunden visar att råden kring amning har skiftat under historien, från att anställa ammor till att nu tala om vikten av tidig amningsstart och att amma. Tidig amningsstart definieras genom att barnet ammas under sin första vakenhetsperiod, vilket har många hälsofördelar både för moder och barn. LÄS MER