Sökning: "hörselskada"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade ordet hörselskada.

 1. 1. Music Preferences, Perceived Loudness, and Preferred Listening Levels : An investigation of sound level preferences for live sound reinforcement in Swedish free churches

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Petrus Ericson; [2022]
  Nyckelord :Sound levels; live sound reinforcement; loudness; music preference; hearing impairments; sound level tolerance; church; congregation; mix philosophy; sound balance; role of sound; worship; worship music; Ljudvolym; ljudstyrka; musikpreferens; hörselskada; balans; kyrka; lovsång; kyrkomusik; församling; Pingstkyrkan;

  Sammanfattning : Sound levels in live sound reinforcement have long been a topic for debate in live concerts, but the subject is also important elsewhere. Swedish Christian free churches have also struggled for many years to optimize how sound reinforcement can serve the community. LÄS MER

 2. 2. Hur personer med hörselskada upplever delaktighet i sin egen vård : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Julia Skoglund; Emma Hultmar; [2022]
  Nyckelord :upplevelse; hörselskada; delaktighet; omvårdnad; kvalitativ innehållsanalys; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige lever cirka 1,5 miljoner människor med en hörselskada som är ett samlingsnamn för ett flertal diagnoser, framför allt för olika grader av hörselnedsättning som kan variera från mindre hörselproblem till dövhet. Personer med en hörselskada menar att de har en sämre hälsa än allmänheten och riskerar ohälsa till följd av sämre chans till delaktighet inom hälso- och sjukvården. LÄS MER

 3. 3. ”… assistenten är viktig för att hjälpa mig bli självständig” : Elevers och elevassistenters syn på stöd i gymnasiesärskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :André Tikkanen; Malin Carlsson; [2022]
  Nyckelord :Biesta; elever med funktionsvariationer; elevassistentens yrkesroll; gymnasiesärskola; intellektuell funktionsnedsättning; kvalitativ studie; lärandeteori; Radford; relation och stöd; scaffolding;

  Sammanfattning : Det finns olika former av samverkan i gymnasiesärskolan. En hel del forskning finns om samverkan mellan professionella i skolan samt mellan lärare och elever men inte lika många som rör relationen mellan elevassistenter och elever. LÄS MER

 4. 4. ”Vad sa du?” – En samtalsanalytisk undersökning av samtal mellan hörande och personer med hörselsvårigheter

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Svenska

  Författare :Teresa Byström; [2022]
  Nyckelord :Hörselvariation; hörselskada; hörselnedsättning; anpassning; ackommodation; samtalsanalys;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker anpassningar som görs i samtal mellan hörande och personer med hörselsvårigheter. Tanken med uppsatsen är att resultaten ska kunna användas på ett praktiskt sätt av båda parter. Studiens material består av två ca tio minuter långa samtal mellan en hörande och en person med hörselvariation. LÄS MER

 5. 5. (O)ljud i förskolan : En studie av barns och pedagogers upplevelse av ljud och oljud

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Sophie Meijer; Alexsandra Mårtensson; [2021]
  Nyckelord :Förskola; hälsa; ljud och oljud; materiella ting och pedagoger;

  Sammanfattning : Ljudmiljön är något som ofta blir problematiserat i dagens förskola av pedagogerna. Storleken på barngrupperna ökar i takt med att världens befolkning ökar, vilket leder till att den allmänna ljudnivån höjs i förskolan. En hög ljudmiljö påverkar inte bara pedagogerna, utan även barnen. LÄS MER