Sökning: "church"

Visar resultat 1 - 5 av 1203 uppsatser innehållade ordet church.

 1. 1. Hur förkunnas evangeliet i Göteborgs stift? En homiletisk studie med hermeneutisk ansats av predikningar tredje söndagen i fastan.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Anders Magnusson; [2023-01-03]
  Nyckelord :praktisk teologi; Göteborgs stift; Svenska kyrkan; förkunnelse; homiletik; evangelium; teologi; predikan; kristendom; tradition;

  Sammanfattning : Abstract The main purpose of this essay is to examine how the gospel is preached by priests in the Church of Sweden in the diocese of Gothenburg on the Sunday chosen for the essay. To be able to investigate this, I have watched, listened to, and transcribed six sermons from three different regions in Gothenburg that was broadcasted via the Internet on the seventh of March 2021. LÄS MER

 2. 2. När skyddsrum blir värn mot bomber blir Gud värn för människor : En studie av ukrainska flyktingars religiositet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Elin Lindström; [2023]
  Nyckelord :Ukrainska flyktingar; ortodox kristendom; religion; Ukraina; religionssociologi; Charles Glock; Peter L. Berger; Thomas Luckmann; deprivationsteori; plausibilitetsstruktur;

  Sammanfattning : This interview study examined the religiosity of eight Ukrainian refugees. The aim of the bachelor thesis was to study how religiosity and religious commitment are affected as a result of war and flight. LÄS MER

 3. 3. Gudsrelationer i Astrid Lindgrens böcker : En innehållsanalys av Emil i Lönneberga

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Paulina Lindeskär; [2023]
  Nyckelord :Relationship; God; Emil i Lönneberga; Swedish agricultural society;

  Sammanfattning : Abstract The purpose of this essay is to examine and compare the characters' relationship with God in Astrid Lindgren's book series Emil i Lönneberga and to study how this reflects Christianity in the Swedish agricultural society of the 1900s. The characters investigated is Emil, mother Alma, father Anton, the farm maid Lina, the farmhand Alfred and Emil's younger sister Ida. LÄS MER

 4. 4. Barnadödlighet i Västra Sallerups församling : En kvantitativ studie i barnens historia mellan 1880-1940

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Linnea Nilsson; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The essay is a quantitative investigation with a focus on investigating child mortality in Västra Sallerup’s parish between 1880-1940. The social development in Eslöv is presented in the essay and put in relation to the potential change among the causes of death among the children. LÄS MER

 5. 5. Broar och sociala band : En intervjustudie om språkcaféers roll i invandrares sociala integration  

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Jasmin Henschel; [2023]
  Nyckelord :Social integration; language café; immigrants; intercultural meetings; intercultural communication; core-domains of integration; social connections;

  Sammanfattning : This text sets out to shed light on certain aspects of immigrant integration in Sweden. Focus for this study was immigrants’ social integration, i.e., creating personal long-term connections with members of the host society. LÄS MER