Sökning: "sound balance"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden sound balance.

 1. 1. Music Preferences, Perceived Loudness, and Preferred Listening Levels : An investigation of sound level preferences for live sound reinforcement in Swedish free churches

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Petrus Ericson; [2022]
  Nyckelord :Sound levels; live sound reinforcement; loudness; music preference; hearing impairments; sound level tolerance; church; congregation; mix philosophy; sound balance; role of sound; worship; worship music; Ljudvolym; ljudstyrka; musikpreferens; hörselskada; balans; kyrka; lovsång; kyrkomusik; församling; Pingstkyrkan;

  Sammanfattning : Sound levels in live sound reinforcement have long been a topic for debate in live concerts, but the subject is also important elsewhere. Swedish Christian free churches have also struggled for many years to optimize how sound reinforcement can serve the community. LÄS MER

 2. 2. PROTECTING MUSIC BY COPYRIGHT IN THE EU - What is music and to what extent can it be protected by EU copyright law?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Linda Akili; [2022]
  Nyckelord :Music; copyright law; intellectual property right; neighbouring rights; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Before the Internet era began, the method that most consumers used to exploit copyrighted musical works such as CDs was based on the physical location of the entity that distributed them. Nowadays, they can be found on different online platforms. LÄS MER

 3. 3. Klingende sprog : En undersøgelse af hvordan fire nordiske sprog påvirker korklang

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för komposition, dirigering och musikteori

  Författare :Mie Frederikke Bauer; [2022]
  Nyckelord :Kör; klang; språk; Nordiska;

  Sammanfattning : This master thesis examins how Danish, Swedish, Norwegian and Icelandic affects the choir sounds. I chose four different psalms (one from each country) and rehearsed with three different ensembles to examine the factors: legato/staccato, tempo, intonation, phrasing and balance. LÄS MER

 4. 4. Speech Intelligibility in Radio Broadcasts : A Case Study Using Dynamic Range Control and Blind Source Separation

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Martin Linder Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Speech enhancement; speech intelligibility; audibility; dynamic range control; blind source separation; object-based audio; public service.;

  Sammanfattning : Creating the optimal balance between dialogue level and ambient sound is extremely important in media productions. This process is however inherently difficult due to that people’s requirements and preferences are not uniform. LÄS MER

 5. 5. Hur brist på könsuppdelade data leder till olämpliga byggnadsutformningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Elina Farsi; [2022]
  Nyckelord :gender data gap; gender perspective; housing design from a gender equality perspective; gender management; the importance of anthropometric basic facts and standardization work towards gender; könsuppdelade data; genusperspektiv; bostadsutformning ur ett jämställdhetsperspektiv; genushantering; antropometriska basfaktas betydelse samt standardiseringsarbete gentemot genus;

  Sammanfattning : Inom sociologins, miljöpsykologins och kulturgeografins verksamhetsområde undersöks det bland annat hur människan påverkas av den byggda miljön. Det är därför väsentligt att undersöka hur människor förhåller sig till den byggda miljön och framför allt till byggnader genom att lyfta fram strukturer som kan användas i arbetet för jämställdhet. LÄS MER