Sökning: "Kristina Lindgren"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Kristina Lindgren.

 1. 1. Modern Comrades or Old Enemies? : A comparative study of the representation of Russia in Italian and Swedish Press

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Sara Francesca Lindgren; [2018]
  Nyckelord :narrative analysis; national representation; Italian press; Swedish press; russia; Vladimir Putin; comparative study;

  Sammanfattning : Starting from a personal, contemporary outlook on society today, it might be obvious for a reader to immediately think of media as global, an entity hovering over national borders, transcending geography and geo-politics. As such viewers, we ignore thus that media - and the press in particular - have for a long time in the past been associated and tightly linked with mechanisms of nation-building, as well as with concepts such as nation, national identity and nationalism. LÄS MER

 2. 2. "Det är ingen enmansshow" : Samverkansprocessens möjligheter och hinder kring det brottsförebyggande arbetet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Jennifer Andersson; Kristina Lindgren; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. BVC-sjuksköterskans hälsofrämjande arbete mot övervikt och fetma

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Kristina Jönsson; Pernilla Lindgren; Malin Torstensson; [2015]
  Nyckelord :Child health care; childhood obesity; childhood overweight; child health care nurse; primary health care; promotion; Barnfetma; barnhälsovård; barnövervikt; BVC-sjuksköterska; hälsofrämjande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn har rätt till stöd som möjliggör en god hälsa och sjuksköterskor inom barnhälsovården (BVC-sjuksköterskor) ska arbeta hälsofrämjande genom ett stödjande och vägledande arbetssätt. En tidig identifiering av viktproblem är väsentlig eftersom åtgärder bör implementeras under tidig barndom. LÄS MER

 4. 4. Characterisation of Polycrystalline Cubic Boron Nitride Tool Materials

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknisk fysik

  Författare :Kristina Lindgren; [2013]
  Nyckelord :cBN; PCBN; SEM; XEDS; XRD;

  Sammanfattning : The reactions that occur during sintering of polycrystalline cubic boron nitride composite(PCBN) tool materials and their dependence on starting powder composition have been mapped.The starting powder mixtures of the PCBN composites consist of cBN, Ti(C,O,N), Al, andmilling body debris. LÄS MER

 5. 5. E-handel, komplement eller hot till den traditionella handeln? -En fallstudie på Nilson Shoes och dess konkurrenter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Carolin Berggren; Ida Linder; Cecilia Lindgren; [2012]
  Nyckelord :e-handel; detaljhandel; köpbeteende; lojalitet; service och priskänslighet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Title:”E-commerce, complement or threat to the traditional stores -a case study of Nilson Shoes and its competitors” University: Lund University, Campus Helsingborg, Department of Service Management. Course: SMKK01 Service Management, Bachelor’s Degree, 15 credits, 2012 Seminar date: May 29, 2012 Authors: Carolin Berggren, Ida Linder and Cecilia Lindgren Supervisors: Ola Thufvesson and Kristina Backström Keywords: E-commerce, retail, consumer behavior, loyalty, service, price sensitivity Problem: Electronic commerce in the market for shoes continues to grow when more of the stores' customers choose to do their purchasing over the Internet. LÄS MER