Sökning: "Kristoffer Mattsson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Kristoffer Mattsson.

 1. 1. Kommunal resultatstyrning : En studie om resultatstyrningens utformning i svenska medelstora kommuner

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Carl Annerberg; Kristoffer Mattsson; [2020]
  Nyckelord :kommun; ekonomistyrning; resultatstyrning; styrmedel;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to research how the results control is constructed within Swedish intermediate sized municipalities regarding what formal control means are primarily employed and the reasoning behind why these control means are in use within the results control system. Since municipalities carry a complex function and an important role within the society, they are found to be of interest to research closer. LÄS MER

 2. 2. Vätskeslag i rörsystem : Experimentell utvärdering av rörstödens samt rörets utformning och dess inverkan på vätskeslag i rörsystem 

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Kristoffer Rhedin; Simon Mattsson Sjödin; [2018]
  Nyckelord :water hammering; fluid hammering; hydraulic shock; mathematical models; liquid hammer prediction; liquid hammer handbook; pipe mounting brackets; vätskeslag; tryckslag; tryckstöt; tryckvåg; trycktransienter; rörstöd; rörsystem; rörkomponenter;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att identifiera en robust ingenjörsmetodik för approximation av sannolikhet och konsekvens (risken) vid vätskeslag i ett specifikt rörsystem. Arbetet har utförts i form av kvalitativa studier med verifierande experiment av analytiska beräkningsresultat. LÄS MER

 3. 3. Deep Learning i Starcraft 2 : Autoencoders för att förbättra end-to-end learning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Victor Frick; Kristoffer Mattsson; [2018]
  Nyckelord :Deep learning; Autoencoders; End-to-end learning; A3C; Deep learning; Autoencoders; End-to-end learning; A3C;

  Sammanfattning : Komplexa miljöer har varit svåra för deep learning att hantera. End-to-end learning har använts för att bemästra Atari-spel genom att ta in rå pixelinput, lära sig att tolka den och utföra bra handlingar utifrån informationen. LÄS MER

 4. 4. Patienters erfarenheter av elektrokonvulsiv terapi : En kvalitativ innehållsanalys av bloggar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Sofia Bratt; Kristoffer Mattsson; [2017]
  Nyckelord :Depression; ECT; Electroconvulsive therapy; Experiences; Suffering; Depression; ECT; Elektrokonvulsiv terapi; Erfarenheter; Lidande;

  Sammanfattning : Bakgrund: ECT har funnits inom den psykiatriska vården sedan 40-talet och används fortfarande idag. Behandlingen är vanligast hos patienter med djup depression. Trots att behandlingen är vanlig finns det en begränsad kunskap om patienters erfarenheter inom området. LÄS MER

 5. 5. Brandteknisk riskvärdering av Jakobsbergs centrum

  L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik; Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Sofia Frindberg; Emelie Lantz; Kristina Lidell; Kristoffer Mattsson; [2011]
  Nyckelord :Brandteknisk riskvärdering; Jakobsbergs Centrum; riskanalys; utrymning; kritiska förhållanden; CFAST; Simulex; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This report is a fire evaluation of Jakobsbergs Shopping Center. The aim is to analyze and evaluate person safety and evacuation in regard of fire in the stores mainly at ground level of the building. Jakobsbergs Centrum consists mainly of a shopping center and apartments. LÄS MER