Sökning: "Lars Lengheden"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lars Lengheden.

  1. 1. Det kompensatoriska uppdraget ur specialpedagogiska perspektiv: En intervjustudie

    M1-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

    Författare :Lars Lengheden; Sara Lindblom; [2018]
    Nyckelord :Fritidshem; grundlärare i fritidshem; specialpedagogiska perspektiv; inkludering; elever i behov av extra stödinsatser;

    Sammanfattning : .... LÄS MER