Sökning: "Sara Lindblom"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Sara Lindblom.

 1. 1. Det kompensatoriska uppdraget ur specialpedagogiska perspektiv: En intervjustudie

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lars Lengheden; Sara Lindblom; [2018]
  Nyckelord :Fritidshem; grundlärare i fritidshem; specialpedagogiska perspektiv; inkludering; elever i behov av extra stödinsatser;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Implementering av en användbar e-butik för tygmärken : En praktisk fallstudie av webbapplikationen Festing

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Adam Barrdahl; Josefin Berg; Pontus Fridberg; David Gunnarsson; Sara Lidberg; Martin Lindblom; Peter Melin Wenström; Gustav Olsson; Johan Ström; [2016]
  Nyckelord :bootstrap; jquery; html; webshop; e-shop; python; scrum; openshift; cloud; badges; patches; webapplication; e-commerce;

  Sammanfattning : This report covers the development of the web application Festing and the results and experiences which have been reached and learned during the process. The purpose of the study was to examine how the selling of patches could be both simplified and improved by using an advanced web application designed with focus on usability. LÄS MER

 3. 3. Is it cost effective to screen against Helicobacter pylori in Sweden?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anton Öberg; Sara Lindblom; [2012]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Co-opetition - Rollkonflikter i gränsöverskridande arbetskontexter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Axel Sundberg; Sara Lindblom; [2010]
  Nyckelord :management; co-opetition; rollkonflikter; rollsändare;

  Sammanfattning : This thesis revolves around co-opetition and boundary spanning activities with IETF (Internet Engineering Task Force) as research case. The main objective is to through qualitative interviews and a passive observation of email conversations explore how the participants of IETF experience and is affected by a double membership where they sometimes are cooperating with their competitors. LÄS MER

 5. 5. Företagskultur som styrsystem - en fallstudie av Oriflame

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sara Lindblom; Sofia Nordin; [2009]
  Nyckelord :Företagskultur; styrsystem; symboler; multinationellt; Oriflame; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Vårt syfte är att genom en fallstudie av företaget Oriflame kartlägga och analysera företagskulturen som en styrmekanism i ett multinationellt handelsföretag. Vi har sett att genom att använda företagskulturen som ett styrsystem kan ett företag på ett effektivt sätt styra de anställda att arbeta mot gemensamma mål och därmed uppnå framgång. LÄS MER