Sökning: "jquery"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade ordet jquery.

 1. 1. Utveckling av webbapplikationen Folkbolaget : En e-handel med användbarhet i fokus

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Anton Bergström; Gustav Dackner; Erik Frank; Konrad Olsson; Emil Sjövall; Anton Sundqvist; Elin Wiksten; [2017]
  Nyckelord :Webbutveckling; E-handel; Användbarhet; Navigerbarhet; Läsbarhet; Responsivitet; Folköl;

  Sammanfattning : Mikrobryggerier som brygger folköl kämpar idag med att nå ut med sina produkter till marknaden. Då e-handeln i Sverige växer kraftigt och befinner sig i en positiv trend skulle ett sätt att förbättra tillgängligheten till marknaden för mikrobryggerier vara att distribuera och marknadsföra hantverksfolköl via en webbapplikation. LÄS MER

 2. 2. Internt administrationssystem till företaget Ehandelssupport

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Joel Johansen; [2017]
  Nyckelord :Webbapplikation; databas; användbarhet; responsiv webbdesign; API; ramverk; jQuery Mobile; AJAX; jQuery; JavaScript; MySQL; PHP; HTML; CSS.;

  Sammanfattning : I detta dokument gestaltas arbetet med att utveckla ett internt administrationssystem till e-handelsföretaget Ehandelssupport. Detta är ett uppdrag i skarpt läge och grundas i företagets behov av att få bättre och mer användaranpassade webbapplikationer som syftar till att underlätta, förenkla och effektivisera vissa frekvent återkommande arbetsuppgifter. LÄS MER

 3. 3. Tillståndslös kommunikation: En studie av JavaScript-ramverk

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Christian Hansson; [2016]
  Nyckelord :JavaScript;  ramverk;  webbservice;  Platojs;  jämförelse;

  Sammanfattning : Undersökningens syfte är att ta reda på hur JavaScript‐ramverk presterar i jämförelse med  ren JavaScript i en kommunikation med en webbservice. Kommunikationen med en  webbservice är tillståndslös. Detta innebär att en webbapplikations förfrågan mot en  webbservice alltid är en ny förfrågan. LÄS MER

 4. 4. Ombyggnad av en statisk webbsida till en responsiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Data- och elektroteknik; KTH/Data- och elektroteknik

  Författare :Nilsson Fredrik; Arvid Bodin; [2016]
  Nyckelord :Responsive; Dynamic; Webpage; CSS; JavaScript; JQuery; Razor; AJAX; Responsiv; Dynamisk; webbsida; CSS; JavaScript; JQuery; Razor; AJAX;

  Sammanfattning : Idag utförs arbete ofta på resande fot och då används smarta telefoner och surfplat- tor istället för datorer. Dessa skärmar är oftast mindre än vad en datorskärm är. Där- för efterfrågas en mer dynamisk design av webbsidor som anpassar sig till storleken på skärmen. LÄS MER

 5. 5. Utveckling av bokningssystem för Moridge AB

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Fredrik Gummus; [2016]
  Nyckelord :mobile application; web application; asp.net mvc; .net; c#; jquery mobile; entity framework; sql; booking system; ux; security; mobilapplikation; webbapplikation; asp.net mvc; .net; c#; jquery mobile; entity framework; sql; bokningssystem; användargränssnitt; säkerhet;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver utvecklingen av ett nytt bokningssystem för företaget Moridge AB. Bokningssystemet består av en förardel där förare kan hantera sina bokningar och arbetsschema samt en administrationsdel för hantering av alla förare och statistikvisning avseende kunder och förares bokningar. LÄS MER