Sökning: "Lex Schönbeck"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lex Schönbeck.

  1. 1. Färg och ljus i Låt den rätte komma in och Let Me In : En jämförande analys

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

    Författare :Lex Schönbeck; Athanasios Symeonidis; [2017]
    Nyckelord :Låt den rätte komma in; Let the right one in; Let Me In; light; colour; analysis; film;

    Sammanfattning : This thesis analyses and compares colour and light in the movies Låt den rätte komma in (2008) and Let Me In (2010). Under the analysis have earlier texts about colour and light been used to distinguish and interpret the material. The result of the analysis shows that there is a big difference between the movies. LÄS MER