Sökning: "Linn Nordqvist"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Linn Nordqvist.

 1. 1. CENTER-STAGE EFFECT OCH AFFECT HEURISTIC: VAD MOTIVERAR BESLUT ONLINE? En undersökning om vikten av positionering och affektionsskapande markörer på nästintill identiska alternativ

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Linn Englund; Emma Nordqvist; [2018-07-04]
  Nyckelord :Center-stage effect; Affect heuristic; positionering; affektion; beslutsfattande; e-handel; positionspreferenser; online;

  Sammanfattning : Different positioning of identical and nearly identical objects has been shown to play adetermining role on preferences and therefore decision-making. What position is mostpreferred during different kinds of situational decision-making has been a long-goingdiscussion and researchers have yet to reach an agreement. LÄS MER

 2. 2. Rättsstatsprincipen i EU:s utvidgningsprocess : om innebörden, tillämpningen och behovet av en gemensam definition

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Linn Nordqvist; [2014]
  Nyckelord :Europarätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Rättsstatsprincipen i EU:s utvidgningsprocess : - om innebörden, tillämpningen och behovet av en gemensam definition

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Linn Nordqvist; [2014]
  Nyckelord :Europarätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Who’s the driver and who’s the passenger in the luxury industry? : a study of how internal factors influence a company’s marketing strategy

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Caroline Gleerup; Linn Nordqvist; [2013]
  Nyckelord :Market orientation; market driven approach; market driving approach; internal factors; structure; financial resources; organizational culture; luxury industry;

  Sammanfattning : Today, it is important for companies to deliver superior customer value in order to be successful on the market. There are two different ways of achieving this advantage; a company can either follow a market driven approach or a market driving approach. LÄS MER