Sökning: "Linnea Öhlund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linnea Öhlund.

  1. 1. Sociala agenter på arbetsplatsen - Vem gör jobbet ? : En kvalitativ studie om AI-roboten som den nya arbetaren

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

    Författare :Linnea Öhlund; [2019]
    Nyckelord :Agenter; artificiell intelligens;

    Sammanfattning : The future workplace may not be a place just for human workers but will likely be filled with artificial intelligence, robots and agents being colleagues instead of tools. In some industries where a shortage of personal is a central issue, digitalization in various fields can be explored as a mean to help. LÄS MER