Sökning: "Linnea Ölund"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Linnea Ölund.

 1. 1. Coworking och dess påverkan vid värdering av kommersiella fastigheter

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Sara Wisseng; Linnea Ölund; [2019]
  Nyckelord :Coworking; Commercial real estate; Valuation; Flexible office space; Coworking; Kommersiella fastigheter; Fastighetsvärdering; Flexibla kontorslösningar;

  Sammanfattning : Det allt mer digitaliserade, globala och ständigt uppkopplade samhället har gjort att branscher ocharbetsplatser förändras. Inom fastighetsbranschen har coworking blivit ett allt mer känt fenomen ochtar över allt större andel av den totala kontorsmarknaden. LÄS MER

 2. 2. Digitaliseringens påverkan på arbetsmarknaden : Risk för teknologisk arbetslöshet eller chans till nya jobbmöjligheter?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för nationalekonomi och statistikKarlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Linnea Ölund; [2017]
  Nyckelord :Digitalization; the probability of computerization; RTI; offshorability; employment; Digitalisering; automatiseringssannolikhet; RTI; offshoring; sysselsättning;

  Sammanfattning : Nya dator– och robotsystem utvecklas ständigt och är på väg in i så gott som alla branscher. En mycket omdiskuterad artikel från USA har med anledning av detta beräknat en så kallad automatiseringssannolikhet för samtliga yrkesgrupper i landet. LÄS MER

 3. 3. Finansiell förmåga och utbildning : Hur ekonomistudier påverkar finansiell förmåga och privatekonomi. 

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Linnea Ölund; [2015]
  Nyckelord :financial literacy; economic education; numeracy; private economy.; finansiell förmåga; ekonomisk utbildning; räknefärdighet; privatekonomi;

  Sammanfattning : Finansiell förmåga är kunskap om finansiella koncept och produkter, samt förmågan att kunna applicera den i verkligheten. Många studier, såväl nationella som internationella, har visat att flertalet individer har bristande kunskaper inom området. LÄS MER