Sökning: "Måns Ridzén"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Måns Ridzén.

 1. 1. Process Modularization : A new approach for designing processes

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Måns Ridzén; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Modular product design has proven helpful in dealing withvariance, while maintaining efficiency and quality. It allowscompanies to combine strategies that are otherwise difficult tocombine, by decoupling product systems to allow paralleldevelopment and manufacturing. LÄS MER

 2. 2. Felaktig Ritningshantering : Kartläggning av dolda kostnader kopplade till ineffektiv ritningshantering inom byggindustrin

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik; Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Jonas Stenberg; Måns Ritzén; [2012]
  Nyckelord :Ritningar; kommunikation; dolda kostnader; byggindustrin; JM; Sweco; Knut Jönsson; Lean Construction; ÄTA; CAD; BIM;

  Sammanfattning : This report, written by Måns Ridzén and Jonas Stenberg, presents the thesis carried out the spring of 2012. The authors met the first time in 2008, when they started their studies at Uppsala University. Since then they have completed various projects, both within and without the university. LÄS MER