Sökning: "Madicken Hammarquist"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Madicken Hammarquist.

 1. 1. Visst kan "vi" göra fel men de värsta felen begås av "de andra"! : En innehållsanalys av läroböckerna Se samhället och Reflex 123 i samhällskunskap utifrån framställningen av "vi" och "de andra".

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Jessica Strid; Madicken Hammarquist; [2020]
  Nyckelord :Läroböcker; samhällskunskap; ”vi” och ”de andra”; läromedelsteori; postkolonial teori.;

  Sammanfattning : I denna undersökning har framställningen av ”vi” och ”de andra” i två utvalda läroböcker i samhällskunskap undersökts genom kvalitativ innehållsanalys. En jämförelse mellan två läroböcker har gjorts. LÄS MER

 2. 2. Vältrimmade herrar och mjuka kvinnokroppar : En hårresande undersökning om reklamernas värld

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad

  Författare :Madicken Hammarquist; [2020]
  Nyckelord :Kön; normer; genus; kvinnligt; manligt; jämställdhet;

  Sammanfattning : In today's society, we are reached by media from several platforms and in many cases the media acts as mediators of gender norms. Although, the same product is sold, the design of the advertisements often differs depending on whether the target group is women or men. LÄS MER