Sökning: "manligt"

Visar resultat 1 - 5 av 907 uppsatser innehållade ordet manligt.

 1. 1. Så kall ni är om handen, låt mig värma den i min

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Steneby - Institutionen för Konsthantverk och Design

  Författare :Fredrika Holmberg; [2020-07-09]
  Nyckelord :Hemmafru; Kafferep; Syjunta; Plagg; Kvinnohistoria; Handens görande;

  Sammanfattning : Min farmor Astrid var den som lärde mig sy min första söm och sticka mina första maskor. Hon hade inte möjligheten jag har i dag, att utbilda sig inom det textila fältet. LÄS MER

 2. 2. EN STEREOTYPISK BILD I FÖRÄNDRING - En kvalitativ intervjustudie om unga kvinnors föreställningar om Försvarsmakten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Lisa Praesto; Julia Ronsten; [2020-06-25]
  Nyckelord :Försvarsmakten; genus; genusrelationer; genussystemet; hierarki och dikotomi; kodning avkodning; rekryteringskommunikation; respondentintervjuer;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att få en djupare förståelse för vilka föreställningar ungakvinnor har om genus i Försvarsmakten och om Försvarsmaktens riktaderekryteringskommunikation.Teori: Hirdmans teori om genussystemet, Connells teori om genus i fyra dimensioner,Stuart Halls teori om kodning/avkodningMetod: Kvalitativa respondentintervjuerMaterial: Studien baseras på tio semistrukturerade intervjuer med kvinnor mellan 18-24 år. LÄS MER

 3. 3. Kan jämställdhet öka Försvarsmaktens operativa effekt?

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Susanne Johansson; [2020]
  Nyckelord :jämställdhet; maskulinitet; organisationskultur; operativ effekt; Carol Bacchi;

  Sammanfattning : Försvarsmakten är en av Sveriges största statliga myndigheter, och samtidigt en av de mest jämställdhetssegregerade och manligt dominerade organisationerna. Från Försvarsmakten högsta organisatoriska ledning, impliceras att ökad jämställdhet ökar den operativa effekten. LÄS MER

 4. 4. Den svenska eliten av fotbollsspelande män och kvinnor : En kvalitativ textanalys med fokus på Aftonbladets rapportering om svenska herrlandslaget i fotboll inför VM 2018 och svenska damlandslaget i fotboll inför VM 2019

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Sofia Nyborg; Oskar Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Framing; representation; gender theory; FIFA World Cup; Swedish men’s national team; Swedish woman’s national team; football reporting; Framing; representation; genusteori; fotbolls-VM; svenska herrlandslaget; svenska damlandslaget; fotbollsrapportering;

  Sammanfattning : Denna uppsats har sin utgångspunkt i genus- och gestaltningsteori och målet var att redogöra för de eventuella skillnader som existerar i Aftonbladets rapportering om svenska herrlandslaget i fotboll och svenska damlandslaget i fotboll. Detta genomfördes med en kvalitativ textanalys av totalt 8 artiklar som skrevs och publicerades om de respektive landslagen inför herrarnas VM 2018 och damernas VM 2019. LÄS MER

 5. 5. "Värnar kvinnor mer om miljön då?" : En kvalitativ fokusgruppstudie om förskollärares och barnskötares förståelse för varför genus är nödvändigt för att nå hållbar utveckling

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Lisa Waldeck; [2020]
  Nyckelord :miljö; genus; jämställdhet; hållbar utveckling; förskola; fokusgrupper;

  Sammanfattning : Könsidentitet och miljöfrågor är starkt sammankopplade och föreställningar om kvinnligt och manligt formar vårt sätt att vara och agera. Forskning visar att män i större utsträckning, genom deras sätt att leva, påverkarmiljön mer negativt än kvinnor samtidigt som det är kvinnor som drabbas värst av miljöförändringar. LÄS MER