Sökning: "Maja Gagge"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Maja Gagge.

 1. 1. Reproduktiv livsplanering för män : En randomiserad kontrollerad studie på RFSU kliniken

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa; Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Fanny Kullendorff; Maja Gagge; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Synen på den kroppsliga hälsan : En intervjustudie med patienter i metadonbehandling

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Erika Nilsson; Maja Gagge; [2012]
  Nyckelord :methadone maintenance program; health; physical health; lifestyle; metadonbehandling; hälsa; kroppslig hälsa; levnadsvanor;

  Sammanfattning : Aim and Problem statement The study aimed to investigate views on physical health amongst patients in methadone maintenance program, which is a subject little explored. Previous studies suggest that methadone patients are at risk developing illnesses related to the metabolic syndrome and an unhealthy lifestyle. LÄS MER