Sökning: "levels of learning"

Visar resultat 1 - 5 av 726 uppsatser innehållade orden levels of learning.

 1. 1. Deep Neural Networks for dictionary-based 5G channel estimation with no ground truth in mixed SNR scenarios

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Matteo Ferrini; [2022]
  Nyckelord :5G; Channel Estimation; Sparse Linear Inverse Problem; Approximate Message Passing; Neural Networks; 5G; kanaluppskattning; sparsamt linjärt inversproblem; approximativ meddelandeöverföring; neurala nätverk;

  Sammanfattning : Channel estimation is a fundamental task for exploiting the advantages of massive Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) systems in fifth generation (5G) wireless technology. Channel estimates require solving sparse linear inverse problems that is usually performed with the Least Squares method, which brings low complexity but high mean squared error values. LÄS MER

 2. 2. How does the performance of NEAT compare to Reinforcement Learning?

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Marcus Andersson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study examined the relative performance of Deep Reinforcement Learning compared to a neuroevolution algorithm called NEAT when used to train AIs in a discrete game environment. Today there are many AI techniques to choose from among which NEAT and RL have become popular alternatives. LÄS MER

 3. 3. Virtual Reality Language Learning : Designing some VR Wor(l)ds

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Sofia Mitsigkola; [2022]
  Nyckelord :Virtual Reality; Games; Educational Games; Learning Games; Play; Language Learning Games; Language Learning; Training; System; Interaction; Collaboration; Situated Learning; Ecological Approach to learning; Unity;

  Sammanfattning : This thesis project explores the application of the ecological approach to learning in Virtual Reality (VR), investigates the role of educational games in language learning, creates a playground and a modified game for Swedish language, and proposes the concept VR wor(l)ds for language learning and practice. Following an Interaction Design methodology and drawing from ecological psychology, game studies and user research, the qualities of a virtual language learning environment are established. LÄS MER

 4. 4. Generating an information security classification model for satellite imagery and geographical information

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Marcus Elander; Philip Gunnarsson; [2022]
  Nyckelord :Information security; Machine learning; Satellite imagery; Classification; Risk;

  Sammanfattning : Throughout history, geographical information has been vital in different contexts, such as national security matters, economics, geopolitics, military, and natural resources. Due to the various applications, geographical information has been handled as valuable and sensitive information. LÄS MER

 5. 5. Digitala läromedel i matematik : En undersökning om digitala läromedel för årskurs 3 med fokus på kommunikationsförmågan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Sandra Eriksson; Johanna Olson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna studie har det undersökts hur elever i årskurs 3 ges möjlighet att utveckla sin kommunikationsförmåga både verbalt och i skrift i de digitala läromedlen, vilken kognitiv nivå dessa kommunikationsuppgifter befinner sig på samt på vilket sätt som den digitala delen av läromedlen bidrar till lärandet av kommunikationsförmågan inom matematik. För att få svar på forskningsfrågorna har en läromedelsanalys genomförts på tre olika digitala läromedel i matematik. LÄS MER