Sökning: "Maja Rothén"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Maja Rothén.

 1. 1. "En inbjudan att utforska och förstå" : Om utomeuropeisk litteratur i svenskämnets värdegrundsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Maja Rothén; [2018]
  Nyckelord :språk; globalisering; makt; kolonialism; mångkultur; värdegrundsarbete;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida novellerna ”Goda råd är dyrare än rubiner” (1995) och ”Ingen trolldom till salu” (1964) kan bidra till främjandet av en mångkulturell undervisning. Mer specifikt fokuserar analysen på hur begreppen språk, globalisering och kolonialism kan ses som olika uttryck för makt i novellerna och hur det kan användas i svenskämnets värdegrundsarbete. LÄS MER

 2. 2. Vad kan vi egentligen veta? : En analys av fem läroböckers framställning av new age

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Maja Rothén; [2017]
  Nyckelord :New age; nyandlighet; esoterism; läroböcker; livsåskådning; läroboksanalys;

  Sammanfattning : In this essay I have chosen to study the definition of new age in five different textbooks from the curriculum that was published in 2011. The textbooks that I have chosen for the analysis was Religion och sånt (2013), Religion och sammanhang (2013), Under samma himmel (2013), En människa, tusen världar (2015) and Söka svar (2013). LÄS MER