Sökning: "Marcus Adolfsson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Marcus Adolfsson.

 1. 1. Att scanna eller inte scanna : En studie om neuromarknadsföringens potential som komplement till eller ersättning av enkät, intervju och fokusgrupp.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Per Adolfsson; Marcus Mårdh; Fredrik Sandevärn; [2011]
  Nyckelord :Marketing research; Neuromarketing; Survey; Focus group; Interview; Validity; Triangulation;

  Sammanfattning : In order to stay competitive and to be the first choice for customers in a world driven by a high level of competitive advantage, it is important for companies to stay ahead of the competition by conducting thorough market research. Even if this tends to be the case, many products still fail when reaching the market, leaving companies with great losses. LÄS MER

 2. 2. Vägghängd duschpall : Utveckling av duschpall för Etac Supply Center AB

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för teknik- och naturvetenskap; Karlstads universitet/Fakulteten för teknik- och naturvetenskap

  Författare :Oscar Adolfsson; Marcus Blomqvist; [2010]
  Nyckelord :Produktutveckling; Innovation; Design; Hjälpmedel;

  Sammanfattning : This degree project has been carried out by Oscar Adolfsson and Marcus Blomqvist, during the spring of 2010, both studying to become Bachelor of Science in Innovation and Design Engineering, at Karlstad University. The degree project includes 22,5 credits.The work is done on behalf of Etac Supply Center AB in Anderstorp. LÄS MER

 3. 3. CSR activities within service corporations : A case study about how four legal jurists and their service corporation conduct CSR activities with primary focus on SME law firms.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Jan Kornmann; Marcus Adolfsson; [2010]
  Nyckelord :CSR; Corporate Social Responsibility; SME law firms; service corporations; stakeholder theory; Triple Bottom Line TBL ;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this thesis is to interview four legal jurists in order to explore how they conduct CSR activities within their service corpora-tion, with primary focus on SME law firms.Background: A current issue to address concerning the conduct of business these days is CSR activities. LÄS MER

 4. 4. Informationsgivningens tvetydighet och konsekvenser : Vid offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Marcus Adolfsson; [2009]
  Nyckelord :Takeover; Offentligt uppköpserbjudande; Företagsförvärv; Företagsöverlåtelse; Aktiemarknaden; Självreglering; Due diligence; Informationsgivning; Selektiv informationsgivning; Insider;

  Sammanfattning : Offentliga uppköpserbjudande utgör en viktig del av den moderna svenska samhällsekonomin. Ett företagsförvärv på aktiemarknaden genererar stora ekonomiska möjligheter och konsekvenser för de flesta intressenter såsom arbetstagare och aktieägare. LÄS MER