Sökning: "Maria Gradin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maria Gradin.

  1. 1. Från förskola till förskoleklass : Förväntningar mellan föräldrar pedagoger och barn

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Maria Rask Gradin; [2012]
    Nyckelord :preschool; kindergarten; expectations; transition; cooperation; collaboration; förskoleklass; förskola; förväntningar; övergång; samarbete; samverkan;

    Sammanfattning : Title: From preschool to preschool in school – Expectations between parents, teachers and childrenAuthor: Maria Rask GradinMentor: Niclas JärvkloTerm: Spring 2012 AbstractThe aim of this study is to draw attention to the expectations between parents, children and teachers at preschools and teachers in the preschool in the school at the transition to preschool in the school. I also want to know how the mission is defined, and how it is met. LÄS MER