Sökning: "Maria Liljekvist"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Maria Liljekvist.

 1. 1. Kartläggning av prevalensen för självskattad handproblematik som konsekvens av yrkesutövande hos legitimerade fysioterapeuter och legitimerade naprapater

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering; Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Maria Bäckström; Frida Liljekvist; [2019]
  Nyckelord :Fysioterapi; Handproblematik; Manuell terapi; Naprapati;

  Sammanfattning : Introduktion/bakgrund: Det fysioterapeutiska och naprapatiska arbetet går främst ut på att undersöka och fastställa anledning till rörelserelaterad problematik i kroppens leder, muskler och nervsystem, för att sedan förebygga och behandla fynden med manuella tekniker och träningsprogram. Det har även visat sig att förekomsten av handproblematik hos fysioterapeuter är förhållandevis hög, där problematiken verkar vara korrelerat till manuella tekniker, som är den anda mest vanliga arbetsrelaterade skadan inom professionen tillsammans med andra professioner som använder sig av manuella behandlingstekniker. LÄS MER

 2. 2. Handlingsutrymme och professionalitet - en studie om socialarbetares förhållningssätt till handlingsutrymme och professionalitet inom socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Maria Ragnarsson; Eleonore Liljekvist; [2014]
  Nyckelord :social worker.; professionalism as proximity and distance; occupational professionalism; organization professionalism; Discretion; Social Sciences;

  Sammanfattning : This is a qualitative study amongst professional social workers who are working with financial aid for adults. The aim of this study was to illustrate how social workers working with financial aid view their discretion, and how this approach affected the vision of professionalism and the performance of social work. LÄS MER

 3. 3. Sätter jag mig i ett hörn, blir jag äldre än vad jag är : En kvalitativ studie om insatsen aktivering inom hemtjänsten

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Karolina Lundgren; Maria Liljekvist; [2013]
  Nyckelord :Äldre; Hemtjänst; Sociala behov; Aktiveringstid;

  Sammanfattning : From the day we are born, we slowly grow old and sooner or later most people will have to use geriatric care provided by the community. In the Swedish model, society is responsible for the geriatric care, so the elderly can live a dignified, meaningful and active life. LÄS MER