Sökning: "Maria Sundström"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Maria Sundström.

 1. 1. Matematikutveckling genom en insats i förskoleklass : En fenomenografisk studie utifrån lärarnas perspektiv av införandet av ”Favorit matematik”

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Marielle Sundström; [2019]
  Nyckelord :Bedömningsstöd; Favorit matematik; kunskapsnivå; motivationsnivå;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att ta reda på om införandet av läromedlet ”Favorit matematik” Grönroos, Haapaniemi, Maria & Merikanto (2012a) i förskoleklass under läsåret 17/18 har lett till förbättrad kunskap i taluppfattning och ökad motivation i matematik hos de elever som under läsåret 18/19 går i årskurs ett. Detta är en fenomenografisk studie som utgår från ett lärarperspektiv eftersom intresse ligger i att förstå lärarnas uppfattningar och deras sätt att resonera och reagera inom detta område samt utgå från vilka erfarenheter de har. LÄS MER

 2. 2. Private equity-finansiering och dess påverkan på underprissättning - En studie av IPO:s i Norden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik von Plomgren; Henrik Sundström; Sebastian Wigartz; [2019]
  Nyckelord :Key words: Initial Public Offering; Underpricing; Private equity; Information asymmetry; Nordics.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Abstract Title: Private equity-finansiering och dess påverkan på underprissättning - En studie av IPO:s i Norden. Seminar date: 2019-06-05. Course: FEKH89, Corporate Finance Degree Project, Undergraduate level, 15 ECTS. Authors: Henrik Sundström, Fredrik von Plomgren and Sebastian Wigartz. LÄS MER

 3. 3. Det får räcka med kvinnligt självförsvar, dags för manligt självansvar! : En kvalitativ textanalys av hur MeToo-rörelsen framats av Dagens Nyheter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Sara-Maria Dahlström; Åsa Sundström; [2018]
  Nyckelord :#metoo; framing; hegemoni;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att visa på hur Dagens Nyheter har valt att frama MeToo-rörelsen och de problem med sexuella trakasserier och övergrepp som rörelsen lyft. Därtill vill vi specifikt belysa hur män framats inom ramen för #metoo. LÄS MER

 4. 4. Technology and Customers’ Experiences in Fashion Physical Stores: The Case of Sweden

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Meron Kebede Abebaw; Willard Kingstone Matukuta; [2018]
  Nyckelord :Online shopping; Physical store; In-store technology; Customer experiences; Customer behavior; Sweden;

  Sammanfattning : Title: Technology and Consumers’ Experiences in Fashion Physical Stores: The Case of Sweden Level: Master Thesis in Business Administration Author: Meron Kebede Abebaw; Willard Kingstone Matukuta Supervisor: Agneta Sundström, PhD Examiner: Maria Fregidou-Malama, PhD Date: May, 2018  Aim: The aim of this study is to analyze whether in-store digital technology in fashion retailers are used to change the customers’ shopping experience and behavior. Method: This study chooses qualitative research and used both primary and secondary data collection as method. LÄS MER

 5. 5. Tre aspekter av suveränitet över Sápmi - En komparativ flerfallstudie av Sverige, Norge och Finlands ställningstagande till ILO 169 med utgång i markfrågan

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Maria Sundström; Hanna Lindqvist; [2017]
  Nyckelord :Sápmi; Samer; ILO 169; International Labour Organization; Sovereignty; Self-determination; indigenous peoples; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sverige, Norge och Finland liknar varandra på många punkter. De kan klassificeras som liberala demokratier, anses ofta vara i framkant i de frågor som berör mänskliga rättigheter och delar ett historiskt och kulturellt arv. Därutöver har de tre länderna en samisk ursprungsbefolkning. LÄS MER