Sökning: "Marie Alfredsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Marie Alfredsson.

 1. 1. Att leva med svår hjärtsvikt : Faktorer som påverkar livskvaliteten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Carina Alfredsson; Marie Roth; Ramona Schenell; [2013]
  Nyckelord :Autonomi; heart failure; palliative; symptom burden; Quality of life; Autonomi; hjärtsvikt; livskvalitet; palliativ; symptombörda;

  Sammanfattning : Uppskattningsvis har 200 000 svenskar en hjärtsviktsdiagnos, vilket innebär att det är en av de vanligaste diagnoserna inom sjukvården. Hjärtsvikt är ett tillstånd med besvärande symptom och hög dödlighet. LÄS MER

 2. 2. Korrektion och imitation som mätverktyg för diagnos av PT-nivå : Kan man korrigera eller imitera en grammatisk struktur som man inte kan producera i fri skriftlig produktion?

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för humaniora; Växjö universitet/Institutionen för humaniora; Växjö universitet/Institutionen för humaniora

  Författare :Peter Hagelberg; Maria Alfredsson; Marie Jeppsson; [2009]
  Nyckelord :processbarhetsteorin; imitation; korrektion; skriftlig produktion;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine whether a L2 learner could correct or imitate structures of the language that they could not produce in written production defined by processability theori levels.The Informants had Arabic as their mother tongue. LÄS MER