Sökning: "Marie Berggren"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Marie Berggren.

 1. 1. Konst i centrum En undersökning av två kontroversiella verk i Göteborgs offentliga miljö

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Marie Berggren; [2020-05-13]
  Nyckelord :urban planning; public art; cultural policy; the Gothenburg spirit; public display processes; urban planentrepreneurialism; the post-democratic state; the Public Art Agency Sweden; Gothenburg; Eternal Employment;

  Sammanfattning : This master’s thesis in history of ideas is an interdisciplinary study which engages in the aspect of urbanplanning, public art and cultural policy through the analysis of two different types of public displays inGothenburg. The main objects for the research are a water and light display ordered by the city of Gothenburgand the other is Eternal Employment, a conceptual artwork, which is commissioned by the Public Art AgencySweden. LÄS MER

 2. 2. #ÄRGRÄNSENNÅDD? En kvalitativ studie om smygreklam i sociala medier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Madeleine Berggren; Sara Petrovic; [2017-10-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractExamensarbete: 15 hpKurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskapNivå: GrundnivåTermin/år: VT17Handledare: Marie GrusellKursansvarig: Malin SveningssonSidantal: 42 sidorAntal ord: 16 681 ordNyckelord:Sociala medier, reklam, smygreklam, marknadsföringslagen.Syfte: Studien syftar till att få en djupare förståelse för mottagarnas syn och uppfattningkring smygreklamen som finns i sociala medier. LÄS MER

 3. 3. Intraprenörskapets olika skepnader : En kvalitativ studie om att finna det som karaktäriseras för ett intraprenörskap och dess möjliggörande i organisationer

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Marie Berggren; Marianne Mårtensson; [2014]
  Nyckelord :Intraprenurship; vertical; horizontal; leadership; motivation and;

  Sammanfattning : By interviewing 10 people in leadership positions from various companies and      countries, this thesis had as main objective to find out how the view the of what environment promotes the intrapreneur to make the organizations more competitive and successful. By transcribing and interpreting the interviews, we have found the keywords that could answer our research question. LÄS MER

 4. 4. Sambanden mellan flexibelt arbete, privatliv och stress

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Marianne Mårtensson; Marie Berggren; [2014]
  Nyckelord :Flexibility; stress; work; privacy; smartphone;

  Sammanfattning : Flexibelt arbete blir ett alltmer vanligt sätt att arbeta. Tekniken gör det allt svårare att urskilja gränserna mellan privat- och arbetsliv. Därför blir det intressant att undersöka om flexibelt arbetet har någon relation till privatlivet samt om stress har något samband till flexibelt arbete och privatliv. LÄS MER

 5. 5. Bröstcancer : Kvinnors upplevelser i väntan på bröstborttagande operation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Karin Berggren; Rose-Marie Eklund; [2013]
  Nyckelord :bröstcancer; preoperativ period; kvinnor; upplevelser; känslor; anhöriga;

  Sammanfattning : Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor och drabbar ca 7000 svenska kvinnor varje år. Tack vare regelbundna mammografiundersökningar som kvinnor över 40 år kallas till, upptäcks ofta cancern tidigt och kan behandlas. Hos författarna växte en vilja att veta hur kvinnorna upplever perioden mellan diagnos och operation. LÄS MER