Sökning: "the Gothenburg spirit"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden the Gothenburg spirit.

 1. 1. Konst i centrum En undersökning av två kontroversiella verk i Göteborgs offentliga miljö

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Marie Berggren; [2020-05-13]
  Nyckelord :urban planning; public art; cultural policy; the Gothenburg spirit; public display processes; urban planentrepreneurialism; the post-democratic state; the Public Art Agency Sweden; Gothenburg; Eternal Employment;

  Sammanfattning : This master’s thesis in history of ideas is an interdisciplinary study which engages in the aspect of urbanplanning, public art and cultural policy through the analysis of two different types of public displays inGothenburg. The main objects for the research are a water and light display ordered by the city of Gothenburgand the other is Eternal Employment, a conceptual artwork, which is commissioned by the Public Art AgencySweden. LÄS MER

 2. 2. Stolthet och målgång - En kvalitativ studie av förändring mot och upplevelsen av att arbeta aktivitetsbaserat

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Kristin Ödlund; [2019-09-02]
  Nyckelord :Aktivitetsbaserade arbetsplatser ABW ; ; Medarbetarengagemang; Trivsel; Förändringsteori;

  Sammanfattning : A prevalent trend amongst organisations today is the adoption of Activity Based Workplaces(ABW). The ABW is a unique office design concept where employees do not have their ownworkstation but instead choose their seating depending on the tasks that they are performing. LÄS MER

 3. 3. Vad gör en god temaparksdesign? : en förstudie, teorigenomgång och gestaltningsförslag av en framtida expansion för Liseberg

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Andrèe Olsson; [2017]
  Nyckelord :temapark; nöjespark; tematiserade landskap; rekreativa platser; Göteborg; Liseberg; Disneyland; Six Flags; Cedar Fair;

  Sammanfattning : Tematiserade landskap har varit en del av mänsklighetens historia i över 4000 år. Iscensatta landskap användes tidigt i parker och föranledde uppförandet av marknader och sedermera lustträdgårdar. LÄS MER

 4. 4. Varje enskild bild är underordnad helhetens innebörd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

  Författare :Albin Hillervik; [2014]
  Nyckelord :Anarchism; Anarkrew: an anti-archives; carnival; carnivalism; contemporary art; Gothenburg international biennial for contemporary art; GIBCA; Mikhail Bakhtin; public space; spatial ideology; political activism.; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Varje enskild bild är underordnad helhetens innebörd - Om det offentliga rummet, karnevalen och aktivismen i Anarkrew: an anti-archives As a part of the Gothenburg International Biennial for Contemporary Art (GIBCA), the art exhibition Anarkrew: an anti-archives examines Gothenburg carnival and counter culture spirit. The purpose of this thesis is to investigate how notions of public space take place in the exhibition. LÄS MER

 5. 5. Grannskapstorg som fenomen - med fallstudien Axel Dahlströms torg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Anna Olsfelt; [2011-09-19]
  Nyckelord :community centre; neighbourhood planning; the Swedish model; community planning;

  Sammanfattning : In the 1940s the Swedish town planning was inspired by the English city development with the concepts of neighbourhood and community planning. In order to promote democratic development and solidarity the ideal would be to create community centers with full service. LÄS MER