Sökning: "the Public Art Agency Sweden"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden the Public Art Agency Sweden.

 1. 1. Konst i centrum En undersökning av två kontroversiella verk i Göteborgs offentliga miljö

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Marie Berggren; [2020-05-13]
  Nyckelord :urban planning; public art; cultural policy; the Gothenburg spirit; public display processes; urban planentrepreneurialism; the post-democratic state; the Public Art Agency Sweden; Gothenburg; Eternal Employment;

  Sammanfattning : This master’s thesis in history of ideas is an interdisciplinary study which engages in the aspect of urbanplanning, public art and cultural policy through the analysis of two different types of public displays inGothenburg. The main objects for the research are a water and light display ordered by the city of Gothenburgand the other is Eternal Employment, a conceptual artwork, which is commissioned by the Public Art AgencySweden. LÄS MER

 2. 2. Vad vore jag, utan dina EU-rättsliga krav? - En utredning av förhållandet mellan nationella miljöskatter och EU:s statsstödsregler med särskild fokus på kemikalieskatten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ajla Topic; [2019]
  Nyckelord :Skatterätt; Miljöskatter; Statsstöd; EU-rätt; Kemikalieskatten; Law and Political Science;

  Sammanfattning : På grund av att miljöskatter kan användas som ett ekonomiskt styrmedel samtidigt som de även tillskrivs ett fiskalt syfte har användningen av dessa i gröna skatteväxlingar blivit populärt hos den svenska lagstiftaren. Att ersätta förlorade intäkter från inkomstskatt med intäkter från miljöskatter kan dock ibland visa sig vara problematiskt, eftersom miljöskatternas styrande effekt medför att de inte är hållbara som inkomstkällor för statskassan. LÄS MER

 3. 3. Det offentliga konstlandskapet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Björn Sjulgård; [2018]
  Nyckelord :Offentlig miljö; Public space; Offentlig konst; Public art; Demokrati; Democracy; Uppsala; Upsala Nya Tidning; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : I denna uppsats ser vi vad som händer när en statlig myndighet som ansvarar för utformning av offentlig miljö implementerar en så kallad liberal demokratiteori. Statens konstråd, som är en myndighet med stor inverkan på den offentliga konsten i Sverige, inledde 2012 ett nytt arbetssätt att föra ut konceptuell och samtida konst från institutioner och gallerier till det offentliga rummet. LÄS MER

 4. 4. Konsten att tävla i konst : en undersökning av tävlingar i offentlig konst i Sverige 1937-1970

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Pella Myrstener; [2017]
  Nyckelord :Public Art Competitions; Public Art; Modernism; the Swedish Welfare State; Cultural Policy; Public Art Agency Sweden; Swedish Artists’ National Organization; Konsttävlingar; offentlig konst; modernism; kulturpolitik; välfärdsstaten; folkhemmet; Statens konstråd; Konstnärernas riksorganisation;

  Sammanfattning : This thesis analyses the public art competitions arranged by the Public Art Agency Sweden (Statens konstråd) 1937-1970 and the discussions about public art competitions in within the art field of the 1940’s, -50’ and -60’s. The main material for this analysis has been the protocols of the Public Art Agency and the annual paper of the Swedish Artists' National Organization (Konstnärernas riksorganisation). LÄS MER

 5. 5. The State of the Art in PR Evaluation

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Hanna Stensson; [2017]
  Nyckelord :Public relations; Evaluation; Value; Agency settings; Consulting; Professionalisation; Practitioner perspective; Sweden; Social Sciences;

  Sammanfattning : As the boundaries between different communication disciplines blur, PR experts are forced to operate in increasingly competitive business environments. They are pressured to prove the usefulness of their activities in measurable terms. LÄS MER