Sökning: "Marja Sandberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marja Sandberg.

  1. 1. Är Sverige ditt andra hem? -En kvalitativ studie om den kulturella anpassningsprocessen

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

    Författare :Darina Nilsson; [2011]
    Nyckelord :anpassning; språk och identitet; medieanvändning; främling; kultur; nationell identitet; interpersonell kommunikation; kulturell identitet; svenska.; ryska; interkulturell kommunikation; Social Sciences;

    Sammanfattning : Författare Darina Nilsson Titel Är Sverige ditt andra hem? En kvalitativ studie om kommunikationens roll och identitetsförändring under den kulturella anpassningsprocessen. Institution Institutionen för kommunikation och medier vid Lunds Universitet. LÄS MER