Sökning: "Marta Nilsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Marta Nilsson.

 1. 1. Funkar det verkligen för ungarna? En undersökning av vilka aspekter som prioriteras och får genomslag vid planeringen av förskolegårdar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Jessica Pettersson; Marta Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Förskolegård; Barnperspektiv; Institutionaliserad barndom; Material;

  Sammanfattning : Bakgrunden för detta examensarbete grundar sig i våra egna noteringar av att många förskolegårdar i innerstäderna idag är små, platta och saknar naturmaterial. Den föreliggande studien har därför som syfte att undersöka vad som prioriteras vid planeringen av nybyggnationer av förskolegårdar. LÄS MER

 2. 2. Rollspel som didaktisk metod i språkundervisning. Erfarenheter från en gymnasieskola

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Caterina Nilsson Marianucci; Marta Suchora; [2016-03-22]
  Nyckelord :rollspel; didaktisk metod; moderna språk;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att ta reda på hur skolungdomar på gymnasial nivå kan undervisas ifrämmande språk med rollspelsmetodiken och vad man kan förvänta av undervisningen somutförs med denna metod.Inledningsvis har vi undersökt rollspelets roll i undervisningen genom tiderna och hur mankommit fram till dagens teoribildning gjord av Vygotskij och Dewey och senare av pedagogernaHeathcote och Bolton. LÄS MER

 3. 3. Flickorna Lundgrens trädgård - dokumentation av en 1930/1940-tals trädgård i Skåne

  Kandidat-uppsats, SLU/Horticulture (until 121231)

  Författare :Ann Richardsson; [2011]
  Nyckelord :Flickorna Lundgren; perenner; växtinventering; funktionalism; Arts- and Craftsrörelsen;

  Sammanfattning : Café Flickorna Lundgren ligger vid fiskebyn Skäret, mellan Mölle och Jonstorp i Höganäs kommun. Hit har det kommit gäster varje sommar för att fika en stund i den blommande trädgården. År 1938 öppnade familjen Lundgren ett café i den gamla stugan från 1700-talet. LÄS MER