Sökning: "Martina Löfström Danielsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Martina Löfström Danielsson.

  1. 1. Sjuksköterskors attityder och erfarenheter av att möta personer som har ett substansmissbruk : En litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

    Författare :Martina Haglöf Bolinder; Martina Löfström Danielsson; [2017]
    Nyckelord :Experience; nurses’ attitudes; substance use disorder; Erfarenhet; sjuksköterskors attityder; substansmissbruk;

    Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige uppskattas att 29500 personer utvecklat ett problematiskt narkotikabruk. Droger påverkar hjärnans delar som är kopplade till känslor av lust och välbehag. Narkotika är beroendeframkallande, hälsofarligt och påverkar hela människan. LÄS MER