Sökning: "Mattias Åström"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Mattias Åström.

 1. 1. Vad påverkar antalet offerter hos Systembolaget? - en studie av en reglerad inköpsprocess

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Philippa Ekstedt; Mattias Åström; [2012]
  Nyckelord :Systembolaget; vinimportör; inköpsprocess; offert; rent-seeking; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sveriges vinmarknad skiljer sig från de flesta andra i världen. Försäljningen av alkohol styrs av ett statligt ägt monopol och dess leverantörer ställs inför tuff konkurrens om att få erbjuda sin produkt på den svenska marknaden. LÄS MER

 2. 2. EU-Mopeden : Olycksbild och prevention gällande klass I moped.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Magnus Gustavsson; Mattias Åström; [2007]
  Nyckelord :Trafik och trafiksäkerhet;

  Sammanfattning : I slutet på nittiotalet kom EU-mopeden till Sverige, sedan dess har antalet registrerade EU-mopeder ökat år för år. De flesta som kör dessa fordon är i 15 års åldern, men man har också sett att det är väldigt vanlig att även vuxna väljer att köra dessa fordon istället för att skaffa sig två bilar. LÄS MER

 3. 3. Automatisk textsammanfattning : en experimentell studie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Mattias Åström; [2003]
  Nyckelord :library and information science; biblioteks- och informationsvetenskap;

  Sammanfattning : The principal aim of this thesis is to test if extracts, produced by the automatic summarizer "Copernic Summarizer", are possible to use as abstracts. The aim is also to give a picture of what automatic summarization is and why it is motivated. LÄS MER

 4. 4. Faktorer som orsakar misslyckade data warehousingprojekt

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Mattias Åström; [2002]
  Nyckelord :Data warehouse; Data warehousing project; Faktorer;

  Sammanfattning : Eftersom så många organisationer och företag använder sig av data warehouses idag kan inte innehavet av data warehouses räknas som ett strategiskt övertag, utan en strategisk nödvändighet för företagen eller organisationerna. Att införa ett data warehouse kräver dock stort engagemang från alla inblandade i projektet och ett misslyckande kostar företaget mycket resurser och kapital. LÄS MER

 5. 5. Jazz, recensioner och konstmusik : En analys av jazzmusikrecensioner och jazzmusikkultur

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för musikvetenskap

  Författare :Mattias Åström; [2001]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractMattias Åström: Jazz, recensioner och konstmusik. En analys av jazzmusikrecensioner och jazzmusikkultur. – Uppsala: Musikvetenskap 2001. 60 p. LÄS MER