Sökning: "Max Nevhage"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Max Nevhage.

 1. 1. Komplexiteten i begreppet komplexa rörelser : En fenomenografisk studie om komplexa rörelser inom idrott och hälsa.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Max Nevhage; Mette Lindgren; [2023]
  Nyckelord :Kunskap; Komplexa rörelser; Idrott och hälsa; Grundskola; Gymnasieskola; Kvalitativa intervjuer; Tolkning;

  Sammanfattning : I vårt samhälle, i vår roll som lärare förväntas vi tolka, förstå samt lära ut dokument som vi inte är delaktiga i att ta fram. I kursplanen för idrott och hälsa förekommer det en del begrepp som kräver tolkning för att förstås och kunna anpassas i undervisningen. LÄS MER

 2. 2. Bedömning och undervisning inom idrott och hälsa : Sett ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Nevhage Max; Lindgren Mette; [2021]
  Nyckelord :Curriculum; Didactics; Equivalent; Equitable; Grading; Pedagogy; Physical education; Teacher; Sweden;

  Sammanfattning : This knowledge overview examines research regarding teaching and grading within the subjectphysical education for lower secondary school and upper secondary school. The essay isrestricted to a gender perspective in order to examine whether there is any impact on teachingand grading related to gender. LÄS MER