Sökning: "Michaela Sorle"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Michaela Sorle.

  1. 1. Alternativa aktiemarknaden - ett konkurrenskraftigt alternativ eller en språngbräda mot större marknadsplatser?

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Richard Laurits; Sebarstian Petersson; Michaela Sorle; Max Eklund; [2009]
    Nyckelord :Alternativa aktiemarknaden; finansiella marknadsplatser; regelverk; börs; notering; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att utreda vilka faktorer som ligger bakom ett företags beslut att ansluta sig till en mindre finansiell marknadsplats och hur dessa faktorer påverkat valet av marknadsplats. Vi vill även komma till insikt om vad som påverkar besluten om att stanna kvar respektive lämna marknadsplatsen i fråga, för att på så sätt kunna se tendenser till om det finns ett behov av alternativa finansiella marknadsplatser. LÄS MER