Sökning: "Strategic Brand Management"

Visar resultat 1 - 5 av 110 uppsatser innehållade orden Strategic Brand Management.

 1. 1. Nation branding : The role of tourism from a managerial perspective

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Elin Blomgren; Sofie Ljungström; [2019]
  Nyckelord :Nation branding; national identity; country-of-origin; tourism; tourism stakeholders; brand management strategies; brand culture; brand identity; brand image;

  Sammanfattning : Although tourism has been recognised as an important subfield in nation branding little research have focused on its role in the nation branding process. A managerial perspective was assumed to examine what role tourism has in nation branding. LÄS MER

 2. 2. Medborgardialog på Facebook : En fallstudie om kriskommunikation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Cecilia Hultin; Jeanette Jansson; Jessica Karlsson; [2018]
  Nyckelord :crisis communication; municipality; social media; crisis; Facebook and inhabitant; Kriskommunikation; kommun; sociala medier; kris; Facebook och invånare;

  Sammanfattning : Krishantering idag har vidgats i och med sociala mediers uppkomst som medför både möjligheter och hot. Möjligheterna som finns är att det är lättare än någonsin att interagera med en stor målgrupp och skapa sömlösa relationer. Å andra sidan skapar det snabb spridning av information vilket kan vara ett hot för en organisation. LÄS MER

 3. 3. Underhållning : som en strategisk framgångsfaktor för shoppingcenter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Julia Eklöf; Sandra Johnsson; [2018]
  Nyckelord :Event marketing strategies; Shoppingcenter; Management; Entertainment; Strategisk eventmarknadsföring; Shoppingcenter; Management; Underhållning;

  Sammanfattning : Denna studie framför vår forskning om hur underhållning används på ett shoppingcenter som en strategisk marknadsföringsstrategi. En fallstudie med ett kvalitativt angreppssätt valdes eftersom vi ville få ett djup i studien. LÄS MER

 4. 4. Exploring marketing activities to strengthen brand equity within an SME : a case study on the company PAUL och THOM

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Kim Meyer; [2018]
  Nyckelord :branding; brand building; brand equity; brand management; marketing;

  Sammanfattning : Small and Medium sized Enterprises (SMEs) are often researched through the perspectives and theories created from studies of large organizations. This constitutes the basis of a theoretical problem when studying SMEs. LÄS MER

 5. 5. Case Competitions as a Tool to Build Brands and Reputation

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Judith Armenteras; Iris Politiek; [2018]
  Nyckelord :Corporate Case Competitions; strategic brand management; case competitions; brand reputation; internal branding; employer branding.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Aim: We aim to broaden the view and the understanding of what a case competition is and how it can be used beyond its use as an educational method of teaching and learning. More specifically, the purpose is to explore the phenomenon of case competitions as a branding tool from a strategic brand management perspective. LÄS MER