Sökning: "Mikael Serler"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mikael Serler.

  1. 1. Inköps- och lageroptimering - en studie på Bona Kemi AB

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Utbildningar i Helsingborg

    Författare :Fredrik Juhlin; Mikael Serler; [2006]
    Nyckelord :Purchasing; Stock-optimization; Order quantity; SWOT analyze; Safety Stock; Wilson Formula; Technological sciences; Teknik; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : Bona Kemi AB är ett globalt kemiföretag med huvudkontor i Malmö. Bonas huvudprodukter är olika typer av lacker för trägolv. Genom skapandet av främst vattenburna lacker har företaget kunnat expandera och bli marknadsledande med försäljning i 50 länder. LÄS MER