Sökning: "SWOT analyze"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden SWOT analyze.

 1. 1. A Study on Comparison Websites in the Airline Industry and Using CART Methods to Determine Key Parameters in Flight Search Conversion

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Jacob Hansén; Axel Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :True positives; true negatives; false positives; false negatives; Classification Trees; Random Forest; SMOTE; ROSE; ROC; AUC; LCC; meta-search engine; Online Travel Agency; Gini impurity index; Sann negativ; sann positiv; falsk positiv; falsk negativ; klassificationsträd; Random Forest; SMOTE; ROSE; ROC; AUC; jämförelsehemsida; resebyrå; Gini koefficient;

  Sammanfattning : This bachelor thesis in applied mathematics and industrial engineering and management aimed to identify relationships between search parameters in flight comparison search engines and the exit conversion rate, while also investigating how the emergence of such comparison search engines has impacted the airline industry. To identify such relationships, several classification models were employed in conjunction with several sampling methods to produce a predictive model using the program R. LÄS MER

 2. 2. DIGITALISERING INOM BANKSEKTORN : Hur uppfattar svenska storbanker och FinTech bolag de möjligheter och hot som uppkommer i samband med den ökande digitaliseringen?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Sadeer Babawi; Johannes Güner; [2019]
  Nyckelord :Digitization; legitimacy; cost-effectiveness; isomorphism; the five-force model.; Digitalisering; legitimitet; kostnadseffektivitet; isomorfism; femkraftsmodellen.;

  Sammanfattning : Inledning: En stor del av den svenska ekonomin vilar på den svenska banksektorn. I och med den ökande digitaliseringen som blivit än mer påtaglig på senare tid har konkurrenssituationen bidragit till ett nytt utgångsläge än tidigare. LÄS MER

 3. 3. Facial activity recognition as predictor for learner engagement of robot-lead language cafes

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Patrik Ekman; Eric Hartmanis; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sweden is a country being extra exposed to immigration and, therefore, suffer from a shortage of teachers within second language learning (L2). Other L2 solutions have increased in popularity but require many volunteers. LÄS MER

 4. 4. Crowdsourced Freight Delivery The value created via logistics platform

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Yinhe Yang; Qian Yuan; [2018-07-02]
  Nyckelord :sharing economy; crowdsourcing; logistics platform; freight delivery; intermediary;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 5. 5. EU-s direktiv om byggnaders energiprestanda : Om konsekvenser och umaningar för denSvenska byggbranschen

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik

  Författare :Katarzyna Oreziak; [2018]
  Nyckelord :passivhus;

  Sammanfattning : The growing ecological awareness makes energy saving, with particular emphasis on minimizing energy losses and exploiting renewable sources, increasingly important. Buildings account for 40% of total energy consumption, and thus have a huge impact on the environment. LÄS MER