Sökning: "Mikaela Dahlin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Mikaela Dahlin.

 1. 1. Internprissättning inom offentlig verksamhet : En studie om Konsult och Service i Västerås stad

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Mikaela Dahlin; Tove Kristiansson; [2009]
  Nyckelord :Transfer pricing; internal market and internal pricing; Internprissättning; intern marknad och internpris;

  Sammanfattning : Titel: Internprissättning inom offentlig verksamhet - En studie om Konsult och Service i Västerås stadProblem: Konsult och Service är en serviceförvaltning som tillhandahåller stödtjänster till kommunens förvaltningar. I dagsläget genomför de en förändring av sitt interna IT-pris. LÄS MER

 2. 2. Hantering av immateriella tillgångar – En studie ur ett bankperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Mikaela Dahlin; Maria Sträng; [2008]
  Nyckelord :Bank; goodwill; IAS 38; IFRS 3; immateriella tillgångar;

  Sammanfattning : Problem: Hur arbetar olika banker med att särskilja immateriella tillgångar med begränsad nyttjandetid från goodwill och finns det skillnader mellan hur detta tillämpas i praktiken före och efter införandet av IFRS 3? Vad finns det för problem vid behandling av immateriella tillgångar?Syfte: Denna studie har till syfte att studera hur företag har anpassat sig till de nya reglerna IFRS 3.Metod: Studien består av en empiri- och en litteraturinsamling. LÄS MER