Sökning: "Mimmi Hagman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Mimmi Hagman.

 1. 1. La construcción del "Otro". Un análisis del discurso de la protagonista en la obra Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Mimmi Clase Hagman; [2017]
  Nyckelord :Postcolonialism; Critical Discourse Studies; Literature; Identity; I; Rigoberta Menchú: An Indian Woman in Guatemala; Poscolonialismo; Estudios Críticos del Discurso; Literatura; Identidad; Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to discover how the protagonist constructs her identity, through her discourse, in the work I, Rigoberta Menchú: An Indian Woman in Guatemala. While the work is considered a testimony, the oral narrative has been modified by the author. LÄS MER

 2. 2. ”Från teori till praktik” En kvalitativ fallstudie av det demokratiska arbetssättet på Det frie Gymnasium i Köpenhamn “From theory to practice” A qualitative case study of the democratic work method at The Free Upper Secondary School in Copenhagen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Thomas Ahlgren; Mimmi Hagman. C; [2010]
  Nyckelord :democracy; school;

  Sammanfattning : .... LÄS MER