Sökning: "Mixed"

Visar resultat 1 - 5 av 4212 uppsatser innehållade ordet Mixed.

 1. 1. Erfarenheter av stamning och stamningsbehandling i tonåren hos vuxna personer som stammar.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Maria Svärdberger; [2021-10-21]
  Nyckelord :stamning; tonåringar; behandling; självskattning; enkät; stuttering; adolescents; treatment; self-assessment; survey;

  Sammanfattning : Adolescents who stutter can be difficult to reach with stuttering treatment as this period is characterized by complex development. For the development of stuttering treatment for adolescents, knowledge is required of what treatment is available, how it is perceived by adolescents and how it may impact adulthood. LÄS MER

 2. 2. LIFE IN ISOLATION - A Corpus-Based Study of the Use of the Word Element Iso during the Covid-19 Pandemic

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Tove Nilsson; [2021-10-04]
  Nyckelord :English; blending; clipping; compounding; coronavirus corpus; Covid-19; English word-formation; neologisms; semantics; vocabulary;

  Sammanfattning : The aim of the present study is to investigate frequencies and semantic usages of the word element iso in a corpus of newspapers and magazines related to COVID-19, the so called the Coronavirus Corpus. The coronavirus pandemic has led to many new words and expressions and it is thus of interest to examine how often such neologisms are used, as well as what they might communicate semantically. LÄS MER

 3. 3. MIXED MEMORY Q-LEARNER An adaptive reinforcement learning algorithm for the Iterated Prisoner’s Dilemma

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Anna Dollbo; [2021-09-21]
  Nyckelord :Machine learning; reinforcement learning; game theory; iterated prisoner’s dilemma; state representation; Q-learning;

  Sammanfattning : The success of future societies is likely to depend on cooperative interactionsbetween humans and artificial agents. As such, it is important to investigate howmachines can learn to cooperate. LÄS MER

 4. 4. Knowing a Thousand Formulas Is Not The Same as Knowing Mathematics

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Kajsa Wahl; [2021-09-07]
  Nyckelord :Conceptual knowledge; procedural knowledge; structural understanding; operational understanding; views; ways to study; levels of study;

  Sammanfattning : This research is about how students at different levels of mathematical studies view, understandand study mathematics. The research is based on two theories on mathematical understanding,James Hiebert and Patricia Lefevre’s (1986) theory on mathematical knowledge as divided intoprocedural knowledge and conceptual knowledge and Anna Sfards’ (1991) theory onmathematical understanding as the duality of structural understanding and operationalunderstanding. LÄS MER

 5. 5. Sambandet mellan könsintegrerat utövandeoch självbestämmandemotivation inom dodgeball

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Calle Centerlund; Pierre Corvellec; Joel Nilsson; [2021-08-30]
  Nyckelord :Dodgeball; Idrott; Könsintegrerad; Mixed; Motivation; Multipelregressionsanalys; SDT;

  Sammanfattning : Dodgeball är en snabbt växande sport där målet är att eliminera motståndare genom att kasta bollar på varandra. Sportens tävlingskategorier innefattar dam, herr samt mix (könsintegrerad) och träning utförs framför allt i den sistnämnda. LÄS MER