Sökning: "Motorer"

Visar resultat 1 - 5 av 299 uppsatser innehållade ordet Motorer.

 1. 1. Propellant Feeding System of a Liquid Rocket With Multiple Engines

  Master-uppsats, KTH/Rymdteknik

  Författare :Valentin Miquel; [2020]
  Nyckelord :Multiengine Feeding System;

  Sammanfattning : Multiengine first stages are the new trend in recent rockets. Reusability and an oxygen/methane based engine complete this picture. ArianeGroup wants to develop its own rocket following these principles. This thesis presents the study of the feeding system for a seven Prometheus engine rocket. LÄS MER

 2. 2. Framtagning avproduktivitetshöjande åtgärder på produktionslina Scania : Utvärdering samt rekommendationer baseratpå produktivitetsmått och nulägesanalys

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Sara Börjesson; Kim Fogelström; [2020]
  Nyckelord :Productivity; OPE; OEE; JPH; Production; Automotive industry; Produktivitet; OPE; OEE; JPH; Produktion; Fordonsindustri;

  Sammanfattning : Kamaxeln är en mekaniskt roterande komponent som återfinns i de flesta motorer och somtillverkas på avdelningen DM på Scania Södertälje. Scania lägger stor vikt vid produktivitet och trots goda resultat når linan ännu inte upp till de av företaget uttalade produktivitetsmålen. LÄS MER

 3. 3. Livscykeljämförelse av klimatpåverkanfrån elektriskt och fossilbränsledrivna flygplan på tre svenska inrikesrutter

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Joel Lundahl; Pontus Lindqvist; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med projektet är att bilda en uppfattning av elektriska flygplans potential att reducera en flygrutts klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv.Flygresor leder till stora utsläpp av växthusgaser vilket påverkar jordens klimat negativt. Majoriteten av dessa utsläpp kommer från förbränningen av fossilt bränsle i flygplanens motorer. LÄS MER

 4. 4. Quantified Evaluations of IT-Tools

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Eric Tillybs; [2020]
  Nyckelord :Information technology; IT-tools; evaluation; benefits; disbenefits; Informationsteknik; IT-verktyg; utvärdering; fördelar; nackdelar;

  Sammanfattning : Scania CV is a premium truck, bus and engine manufacturer. At Scania there is a research and development department, in the thesis referred to as the R&D department, which delivers ITtool solutions for internal customers at Scania. LÄS MER

 5. 5. Miljövänliga motorvrål - en kritisk diskurspsykologisk analys av hållbarhetsdebatten inom Formel 1

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Felicia Thornander; [2020]
  Nyckelord :Critical discursive psychology; discourse analysis; Formula 1; ecological modernization.; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : By conducting a discourse analysis on the sustainability debate within For-mula 1 this study explores the construction of meaning for sustainability as well as the construction of identity for Formula 1 as a sport. The analysis used the concepts of interpretative repertoires, subject positions and ideologi-cal dilemmas from the field of critical discursive psychology. LÄS MER