Sökning: "NIHSS"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet NIHSS.

 1. 1. Video Analysis Supporting Stroke Assessment within the Prehospital Care

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Emma Anzén; [2018]
  Nyckelord :Augmented reality; FAST; NIHSS; prehospital care; quantitative measurements; stroke; telestroke; video analysis; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Sweden, as well as the rest of the world has an increasing life-expectancy creating higher demands on the healthcare providers and on the quality of healthcare. Stroke is the third leading cause of death in Sweden. Prehospital stroke assessment is completed as rapid assessments by paramedics through the use of different stroke scales. LÄS MER

 2. 2. Ambulanssjuksköterskans bedömning av strokepatient : en forskningsöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

  Författare :Peter Hill; [2012]
  Nyckelord :Stroke; Prehospital; Examination; Ambulance; Rating scale; Stroke; Prehospital; Undersökning; Ambulans; Skattningsskala;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige drabbas cirka 30 000 personer av stroke varje år. Stroke är ett samlingsnamn för hjärnskador orsakade av blödning eller infarkt i hjärnan. Stroke uppenbarar sig som en plötslig förlust av kroppsfunktion som styrs av hjärnan. LÄS MER