Sökning: "Nazis"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet Nazis.

 1. 1. Kampen om runorna : En diskussionsanalys av samhällsdebatten kring tyrrunan och skräckhjälmen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Simon Olsson; [2020]
  Nyckelord :Tyrrunan; Tiwaz; Skräckhjälmen; NMR; Svenskarnas Parti; Historiebruk; Sverige; Asatro; Tolkningsföreträde.;

  Sammanfattning : This essay is a discussion analysis of the public debate regarding the Tiwaz rune and the Helm of Awe through the lens of various groups wanting to interpret the symbols differently through their historical usage. Through analyzing how different people argue for the legitimacy of their interpretation through the symbols’ historical usage they were separated into three groups, the critical, the religious and the cultural, all who want their interpretation to be the prevailing one. LÄS MER

 2. 2. Vägen in, tiden i och vägen ur NMR : Den nationalsocialistiska rörelsen i Sverige

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Henrik Sigurdh; [2020]
  Nyckelord :Neo-Nazis; Nordic Resistance Movement; Entry Processes; Exit Processes; Radicalization; Disengagement; De-Radicalization;

  Sammanfattning : This Paper presents a case study of one individual’s trajectory through violent national socialist movement in Sweden. Here, do i offer a case study of one person’s trajectory into, through and out of national socialist extremism in Sweden, it is based primarily on a face-toface interview with ”Emil”. LÄS MER

 3. 3. Att måla upp ett bedrägeri : En översättning från engelska till svenska om bedrägeriet som lurade nazisterna

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Tolk- och översättarinstitutet

  Författare :Saga Höglund; [2020]
  Nyckelord :Translation Science; popular science; non-fictional prose; polysystem theory; cultural references; Översättningsvetenskap; populärvetenskap; sakprosa; polysystemteori; kulturella referenser;

  Sammanfattning : Denna uppsats består av en längre översättning av förordet samt de tre första kapitlen ur den populärvetenskapliga boken The Forger’s Spell (2009) från engelska till svenska. Till det följer ett avsnitt med kommentarer på översättningsproblem som uppstod under processen. LÄS MER

 4. 4. The ethics of reporting on radical nationalist groups in Sweden

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Sofie Axelsson; [2019]
  Nyckelord :Radical nationalism; journalism; extreme-right movements; ethics;

  Sammanfattning : Radical nationalist groups are growing in Sweden as well as in the rest of the world due to contemporary political, cultural and social rationale, where the internet is used as a catalyzer and tool to organize and spread their ideologies. Simultaneously, the structures and the system that hold journalism seem to be altering at a similar speed. LÄS MER

 5. 5. Aesthetic Experiences and the Miracle of Action : On the Radical Possibility of Art in Teaching and Learning

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Estetiska lärprocesserSödertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Petra Lundberg Bouquelon; [2019]
  Nyckelord :aesthetic experience; aesthetic learning; teaching; phenomenology; clown knowledge; not-knowing; unlearning; space for action; homo faber; sustainable teaching; constructive alignment; NPM.; estetisk erfarenhet; estetiska lärprocesser; undervisning; fenomenologi; clownens kunskap; icke-vetande; av-lärande; handlingsutrymme; homo faber; hållbar undervisning; konstruktiv länkning; new public management;

  Sammanfattning : This master essay starts with the author having an encounter with two 14-years old boys who claim that they are Nazis. In a school project where the pupils made films about norms in the society they made a film with a clearly racist and homophobic message. LÄS MER