Sökning: "Jews"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade ordet Jews.

 1. 1. ”På Guds högra sida sitter en jude”. Bilden av ”judefrågan”, det judiska folket och förintelsen i Evangelii Härold 1939–45

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Lars Netterfors; [2018-06-20]
  Nyckelord :Evangelii Härold; Jews; Judaism; Anti-Semitism; The Holocaust; Eschatology; Theology; Palestine; Pentecostal; Dspensationalism;

  Sammanfattning : This essay is a descriptive study of how the Jewish people was depicted in the Swedish journal Evangelii Härold (EH) during World War II. EH was started in 1916 and published once a week by the leading Swedish pentecostal congregation, Filadelfia in Stockholm. LÄS MER

 2. 2. Den symboliska fattigvården. En studie av Göteborgs mosaiska församlings inställning gentemot den östjudiska invandringen och plikten angående fattigvård 1860-1900

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Jens Carlesson; [2018-01-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This bachelor thesis examines the relationship between the immigrating Eastern Jews and the established Western Jews in Gothenburg in the period 1860 – 1900. The sources used are protocols from the Mosaic Congregation in Gothenburg, as well as its suborganizations and other documents, such as correspondence. LÄS MER

 3. 3. NEVER AGAIN THESSALONIKI – AUSCHWITZ : THE FIRST MEMORY WALK FOR THE JEWS OF SALONICA AND THE REACTIONS OF THE LOCAL PRESS. : A CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS (CDA) AND REFLECTION.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Georgia Gleoudi; [2018]
  Nyckelord :Jews; Thessaloniki; collective memory; national identity; Media; Orthodoxy; Never again; urban identity; Hellenization; social change; critical discourse analysis;

  Sammanfattning : The end of the Second World War found the city of Thessaloniki devastated by the loss of nearly its total Jewish population in the concentration camps of the Third Reich. A few survivals return to their city just to realize that their fortunes have been confiscated either by the local authorities or by their Christian neighbors. LÄS MER

 4. 4. Den stereotypa religionsutövaren : En granskning av judendom och hinduism i grundskolans läromedel i religionskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Sofia Weimer; [2018]
  Nyckelord :Judendom; hinduism; läromedel; stereotyper; generalisering; konsekvens;

  Sammanfattning : This essay analyses how Judaism and Hinduism are portrayed in textbooks of religion. To get a width in the study three textbooks from different publishers are examined. The analysed textbooks are produced for secondary school according to the newest curriculum from 2011. LÄS MER

 5. 5. Förintelsen: Vad ska jag tro på? : En jämförelseanalys mellan argumenten från de som tror på att förintelsen har hänt och de som inte gör det

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Magnus Mellquist; [2018]
  Nyckelord :Auschwitz; cyanväta hydrocyanic ; förintelsen annihilation of the jews ; förnekelse Holocaust denial ; Gröning; Himmler; Hitler; Höss; Levandehistoria Living history ; NMR; Nordiska Motståndsrörelsen Nordic resistance movement ; postfakta postfact ; Revisionister revisionists ; varldenshistoria; Zyklon B;

  Sammanfattning : After World War II some people from all over Europe started to say that the destruction of the European Jews never happened. This article is written to compare the argument the Holocaust deniers are using against science document. LÄS MER