Sökning: "Swedish national socialism"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Swedish national socialism.

 1. 1. Den flabbande judiska hotjazzen. En undersökning av tidningen Den svenske nationalsocialistens musik och attityd till musik, åren 1933 - 1939

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Eric Sjöqvist; [2023-08-23]
  Nyckelord :Music; Swedish national socialism; jazz; NSAP; nazi-music;

  Sammanfattning : The national socialist ideology is obsessed with race and culture. Several studies both international and from Sweden has showed a constant obsession with music and musical purity. LÄS MER

 2. 2. Den tredje ståndpunktens betydelse : Neutralitet, ideologi och fredsideal i det tidiga kalla krigets Sverige

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Historia

  Författare :Mattias Modig; [2022]
  Nyckelord :den tredje ståndpunkten; neutralitet; neutralitetspolitik; kalla kriget; den tredje vägen; fyrtiotalismen; Vennberg; fredsideal; pacifism;

  Sammanfattning : This essay deals with Swedish neutrality- and ideology discourse during the early cold war years, when a group of Swedish left-wing intellectuals advocated a third position (den tredje ståndpunkten); a rejection of both sides in the cold war. This third position is, within the premises of this essay, partly regarded as a piece in a larger ideological puzzle, in which a middle point or a third way between capitalism and socialism was sought during the twentieth century. LÄS MER

 3. 3. Kvinnor som offer i nära relationer : En komparativ studie av Socialdemokraternas och Moderaternas strategier om mäns våld mot kvinnor kopplat till Socialismen och Liberalkonservatismen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Ilirjane Haziri; [2021]
  Nyckelord :Swedish political parties; Men s violence against women; Gender mainstreaming; Ideological perspektiv; Partystrategy;

  Sammanfattning : The aim of this following study is to clarify the differences between the swedish parties, the social democrats and the moderates strategies for how to prevent men’s violence against women at the national party level. This study is a textanalysis which aims to examine which strategies the parties think is a need for a better gender mainstreaming, the ideological perspective is taken to account when studying the parties strategies. LÄS MER

 4. 4. Nordic Fascism : Investigating the Political Project Behind Bollhusmötet

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Historiska institutionen

  Författare :Erik Blohmé; [2021]
  Nyckelord :Bollhusmötet; Heimdal; Den Svenska Linjen; Arvid Fredborg; fascism; antisemitism; national socialism; Nazism; Bollhusmötet; Heimdal; Den Svenska Linjen; Arvid Fredborg; fascism; antisemitism; nationalsocialism; Nazism;

  Sammanfattning : This thesis investigates the political project behind the infamous tennis hall meeting, commonly referred to as Bollhusmötet, that took place in February of 1939 in Uppsala, Sweden. Gathering in the local tennis hall, the members of the Uppsala Student Union decided to send a resolution to the Swedish king protesting the reception of Jewish refugees into Sweden in the wake of the 1938 November Pogrom. LÄS MER

 5. 5. På knä mellan raderna  : En kvantitativ innehållsanalys av hur Aftonbladet och Svenska Dagbladet gestaltar tiggeri

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Statsvetenskap

  Författare :Amira Fredriksson; Roila Jonsson; [2018]
  Nyckelord :Aftonbladet; begging; content analysis; media; moderate; socialism; Svenska Dagbladet; welfare state; Aftonbladet; innehållsanalys; media; moderat; socialism; Svenska Dagbladet; tiggeri; välfärdsstat;

  Sammanfattning : In our study, Kneeling between the lines. A quantitative content analysis of how Swedish press portrays begging, we aim to investigate how Aftonbladet and Svenska Dagbladet, two Swedish national newspapers, with different ideological orientations, portray begging during the last year. LÄS MER